Stern Groep plaatst aandelen voor overnames en bevestigt jaarresultaat.

fallback
Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, heeft op 16 december 296.000 gewone aandelen onderhands uitgegeven aan institutionele beleggers (uitbreiding met 9,9%). Deze emissie is gedaan ter (gedeeltelijke) financiering van de in november reeds aangekondigde overnames van de Pouwels Groep en Pordon Beheer B.V..

Stern Groep handhaaft de prognose dat het resultaat na belastingen voor het gehele jaar 2002 verder zal stijgen tot ongeveer EURO 10 miljoen. Stern Groep heeft in november aangekondigd het dealernetwerk in het midden van het land te zullen uitbereiden en het netwerk in Noord-Holland te zullen verdichten. De overname van de Pouwels Groep in Alkmaar (Fiat, Lancia, Alfa Romeo personenwagens en Fiat bedrijfswagens) is inmiddels definitief. Bij de overname van Pordon Beheer BV (Mercedes-Benz bedrijfswagens in Midden Nederland en Mercedes-Benz personenwagens in Utrecht) is het wachten nog op toestemming van de NMa. Ter (gedeeltelijke) financiering van deze overnames heeft Stern Groep op 16 december onderhands 296.000 gewone aandelen uitgegeven en geplaatst bij institutionele beleggers (uitbreiding met 9,9%). Deze aandelen zijn ten volle gerechtigd tot de winst van 2002. Het totaal aantal uitstaande aandelen neemt door deze emissie toe tot 3.295.000 gewone aandelen. Bij de vastgestelde emissieprijs van EURO 25,75 per gewoon aandeel is de emissieopbrengst ruim EURO 7,6 miljoen. De onderhandse emissie is begeleid door Fortis Bank.

Stern Groep is van plan op termijn de activiteiten over te nemen van Beverwijks Automobiel Bedrijf (B.A.B.), Ford dealer te Beverwijk. De vertegenwoordiging van het merk Ford in de regio Amsterdam/Haarlem zal daarmee worden versterkt. Alle 15 medewerkers zullen in dienst blijven. Stern Groep deelt mee dat de resultaten van het derde kwartaal van het lopende boekjaar in lijn zijn met de geruime tijd geleden afgegeven prognose dat het resultaat na belastingen voor het gehele jaar 2002 zal uitkomen op circa EURO 10 miljoen (in 2001 was dat EURO 7,0 miljoen). De winst per aandeel zal, rekening houdend met een lichte verdere stijging van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen als gevolg van de emissie, gering toenemen ten opzichte van de winst per aandeel over 2001.

Stern Groep is één van de grotere ondernemingen op automotive gebied in Nederland, met Amsterdam als basis. De activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd in de Randstad, midden Nederland en in Brabant. Stern Groep realiseert een omzet van circa EURO 750 miljoen op jaarbasis met ca. 1.800 werknemers. De aandelen Stern Groep N.V. zijn aan Euronext in Amsterdam genoteerd. Stern Groep kent drie kernactiviteiten: de exploitatie van Autobedrijven, het beheer van Benzinestations en de levering van Autodiensten. De Autobedrijven van Stern Groep vertegenwoordigen topmerken als Mercedes-Benz en Chrysler, Opel en Alfa Romeo, Ford, Land Rover en Volvo, Renault, Volkswagen en Audi. De Autobedrijven beschikken gezamenlijk over bijna 60 vestigingen. Stern Groep beheert 12 benzinestations in de Randstad en in Brabant met de merken Shell en BP. Daarnaast exploiteert Stern Groep een vijftal dealergebonden benzinestations. Met de Autodiensten is Stern Groep actief op het gebied van autoschadeherstel, dealerlease, wagenparkbeheer en het inbouwen van complete bedrijfswageninrichtingen op maat.

Gerelateerde artikelen