Sterkere behoefte aan geld voor digitalisering

investeren in digitalisering
De behoefte aan financiering onder ondernemers is fors toegenomen, vooral vanwege digitaliseringsplannen.

Dat blijkt uit twee onderzoeken onder meer dan 1200 ondernemers door mkb-financieringsplatform October. 

Bijna veertig procent van de ondernemers is nu voornemens geld op te halen. Dat was aan het einde van de eerste lockdown in juni iets meer dan een kwart. De sterke stijging heeft geleid tot een verdubbeling van de financieringsbehoefte in vergelijking met een ‘normaal’ jaar, weet Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. 

Ondernemers zijn vooral van plan te investeren in digitalisering; ruim 32 procent is voornemens hier geld in te stoppen. Dat was afgelopen juni 21 procent. “Al jaren wordt mkb’ers verteld te investeren in digitalisering, maar nu lijkt de noodzaak meer ingedaald dan ooit”, zegt Mannaerts. “Dat bijna een derde van de Nederlandse ondernemers wil digitaliseren, laat zien welke impact de crisis heeft. Het grootste werk-experiment ooit lijkt dus een digitaliseringsgolf te brengen.”

Ruim de helft van de ondervraagde ondernemers (53%) geeft aan zich de afgelopen maanden ingelezen en verdiept te hebben in financieringsopties. “Als die groeiende honger naar informatie enige voorspellende waarde heeft, dan gaan we binnen afzienbare tijd een forse toename in financieringsaanvragen zien”, zegt Mannaerts.

Opvallend is dat in juni 64 procent van de ondernemers zei nog zeker te weten wat nodig is om in aanmerking te komen voor financiering. Dat is sindsdien met twee procent gedaald. “Geen grote daling, echter zou ik gezien de verdieping in de financieringsopties hier juist een stijging verwachten”, zegt Mannaerts. “Dit wordt mogelijk gedreven door het immateriële karakter van de stijgende financieringsbehoefte. Normaal kunnen bedrijven terecht bij hun bank, maar zij vragen per definitie om zekerheden. Voor investeringen met een immaterieel karakter zijn een aantal non-bancaire financiers mogelijk betere partners voor het MKB. Met name de combinatie van een bank en een non-bancaire financier zal voor veel ondernemers een waardevolle optie zijn.”

Gerelateerde artikelen