Sterke toename van privacyklachten

Aantal klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens al met 60 procent gestegen tot 15.000.

Het aantal privacyklachten blijft sterk toenemen. Ruim 15.000 mensen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is bijna 60 procent meer dan in de tweede helft van 2018.

Een verklaring hiervoor is dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt. Ook speelt waarschijnlijk een rol dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is. Mensen maken zich zorgen over hun privacy en klagen over een schending van hun privacyrechten. Zij lopen bijvoorbeeld vast bij een inzageverzoek of het verzoek om verwijdering van hun gegevens. Dit speelt vooral bij zakelijke dienstverleners, zoals energieleveranciers en de detailhandel.

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de privacyrechten van mensen versterkt: iedereen kan sinds 25 mei 2018 een privacyklacht indienen bij de AP. Dat kan als iemand vermoedt dat diens persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet. De tweede halfjaarrapportage geeft inzicht in de klachten die de AP heeft ontvangen in 2019 en de manier waarop de klachten zijn behandeld.


(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen