Sterke stijging aantal arbeidszaken

Het aantal arbeidszaken is sterk aan het stijgen, zo blijkt uit gegevens van rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener ARAG. In 2012 steeg het aantal arbeidszaken met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het aantal meldingen van ontslagen via UWV WERKbedrijf en vaststellingsovereenkomsten steeg in 2012 het hardst, respectievelijk 118 procent en 58 procent ten opzichte van 2011. Opvallend is de druk die werkgevers uitoefenen voor een snelle zaakafhandeling. ARAG verwacht dat dit jaar het aantal zaken onverminderd hoog blijft.

Sinds de start van de kredietcrisis in de zomer van 2008 zit het aantal arbeidszaken in de lift. Ook in de daaropvolgende jaren stijgt het aantal arbeidszaken gestaag en blijft deze op een ongekend hoog niveau. De laatste maanden neemt het aantal zaken wederom stevig toe.
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op. 
Klik hier voor het gehele programma en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

Mieke Berkhout, manager rechtshulp bij ARAG: “Bedrijven hebben door de recessie van 2009 minder reserves om de nieuwe recessie op te vangen. Daar waar in 2009 met name de kleinere bedrijven moesten inkrimpen, zien wij nu dat ook de grotere bedrijven het niet langer kunnen volhouden en gedwongen zijn om afscheid te nemen van hun medewerkers.”

“De druk die zij hierbij op de werknemers leggen is opvallend te noemen. Het komt steeds vaker voor dat werknemers slechts één dag de tijd krijgen om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Wij raden mensen in zulke situaties aan om nooit zomaar akkoord te gaan met het eerste voorstel van de werkgever, de tijd te nemen en juridisch advies in te winnen”, aldus Berkhout.

Bron: ARAG

Gerelateerde artikelen