Stefan Smits, CFO van De Eik Beheer B.V.: Eenduidige normen en waarden

fallback
Stefan Smits is genomineerd in de categorie niet-beursgenoteerd.

Geboortejaar: 1969
Opleiding: HEAO_RA aan de HES Den Haag gevolgd door postdoctoraal Accountancy aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Loopbaan: Begon zijn carrière in 1990 bij PricewaterhouseCoopers, waar hij tot 2000 werkzaam was. Vervolgens ging Smits aan de slag als Head Reporting and Controller Western Europe bij ENCI/ HeidelbergCement Group. In 2002 begon hij als Group Controller bij De Eik Beheer B.V. waar hij in 2004 doorgroeide tot CFO.
Groepsomzet:  EUR 550-600 miljoen
Aantal medewerkers: +/_ 250 medewerkers


Profiel
Stefan Smits RA trad in 2002 in dienst als Group Controller bij De Eik Beheer. Twee jaar later groeide hij uit tot chief financial officer. Samen met de CEO vormt hij de Raad van Bestuur van De Eik Beheer b.v. In zijn functie als CFO is Smits eindverantwoordelijk voor de financiën en daarmee samenhangende taken als reporting, groepsverzekeringen, risk management, fiscaliteiten en ICT.

De Eik Beheer b.v. is een Nederlandse holding maatschappij die aan het hoofd staat van een internationale trading organisatie met vestigingen in tien landen. De Eik Beheer heeft als kerntaak het aansturen van de groep, waarbij zij enerzijds een sturende rol heeft op gebied van de groepsstrategie en anderzijds een faciliterende rol voor de verschillende groepsmaatschappijen.


De groepsmaatschappijen richten zich op de aan_ en verkoop van ingrediënten voor zuivelproducten. Deze ingrediënten betreffen onder meer melkpoeder (magere en volle), weipoeder, caseïne, botervet en kaas. Tevens wordt aan de relaties service verleend op het vlak van know how en logistiek.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een mooi begrip met een brede betekenis, dat niet eenvoudig valt samen te vatten in enkele woorden, aldus Smits. Belangrijk is volgens hem in elk geval het hanteren van eenduidige normen en waarden ter verbetering van de transparantie van de activiteiten en de organisatie op korte en lange termijn.


“Normen en waarden staan hoog op de politieke agenda in Nederland. In de praktijk komt deze discussie veelal neer op het verwijzen naar wat men niet mag doen en wel had moeten doen. Misschien cryptisch, maar in zekere zin, zien we hetzelfde binnen onze branche in het algemeen en in onze groep in het bijzonder gebeuren”.


“Externe partijen willen weten met wie ze van doen hebben en willen kunnen vertrouwen op gemaakte afspraken. De interne organisatie heeft behoefte aan zekerheid en toekomstperspectieven. Beide behoeften zouden vertaald kunnen en moeten worden naar normen en waarden, waarop de strategie gebaseerd dient te worden.”


“Het strategisch beleid van de groep is gericht op het leggen van een koppeling tussen risicobeheersing en het benutten van opportunities, teneinde enerzijds een stabiele basis te waarborgen en anderzijds mogelijkheden voor groei en/of segmentatie te realiseren.”.


“Voor De Eik Beheer is kennis van de producten en (lokale) wet_ en regelgeving noodzakelijk. Van groot belang is verder dat zuivelingrediënten wereldwijd voorzien in een belangrijke levensbehoefte. Daarom dienen de producten (internationaal) aan hoge kwaliteitsstandaarden te voldoen. De groep handelt daarom alleen in schone producten en werkt in toenemende mate met goed gekwalificeerde relaties. Behalve dat de groep beschikt over enkele kwaliteitscertificaten (waaronder GMP+), wordt ook continue gezocht naar mogelijkheden om de interne en externe processen te verbeteren.”


 


 


 

Gerelateerde artikelen