‘Steeds meer hulpvragen wegens schulden’

Steeds meer ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

Zo neemt het aantal dat belt voor hulp bij geldzorgen elke maand toe. De NSR gaat daarom nauwer samenwerken met de Kamer van Koophandel om ondernemers die het moeilijk hebben beter te kunnen adviseren.

Op Geldfitzakelijk.nl hebben sinds oktober 2020 ruim 12.000 ondernemers een financiële fitheidstest ingevuld. Meer dan de helft van hen geeft aan het financieel zo zwaar te hebben dat ze er zelf niet meer uitkomen. “Die ondernemers worden doorgeleid naar bijvoorbeeld het programma Zwaar Weer van de Kamer van Koophandel, schuldhulploketten in de gemeente of speciale zzp-adviseurs”, aldus de NSR.

De NSR is eind 2019 opgericht. Banken namen destijds het voortouw bij het voorkomen van schulden bij huishoudens. Ze sloegen daarvoor de handen ineen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het initiatief is bedoeld om in een vroeg stadium signalen op te vangen van mensen die grote kans hebben om op termijn in financiële problemen te komen.

Gerelateerde artikelen