‘Stapeling bankenregels belemmert groei’

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen nogmaals op de risico's van een stapeling aan regelgeving op de bancaire sector voor de korte termijn. Dit gaat ten koste van de kredietruimte van banken.

‘Wanneer banken bedrijfsinvesteringen onvoldoende kunnen financieren missen we groeikansen. Op den duur gaat dit ten koste van bedrijvigheid en banen in Nederland.’ 
Zij zeggen dit in reactie op een onderzoek van De Nederlandsche Bank naar de gevolgen van de regelgeving voor banken voor de kredietverlening aan het mkb.
Europees bepalen 
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het jammer dat DNB de toepassing van de maatregelen niet heeft afgezet tegen andere Eurozone-landen, die geen extra eisen opleggen aan banken. Dan zou duidelijk zijn dat de effecten in Nederland relatief groter zijn. 
‘Nu we flinke stappen naar een Europese bankenunie zetten, moeten we het beleid van wetgever en toezichthouder dat we aan onze banken opleggen niet nationaal maar Europees bepalen,’ aldus de beide organisaties. Zij roepen het kabinet dan ook op de extra nationale maatregelen te heroverwegen, die door de stapeling van eisen aan buffers en extra belastingen de kredietruimte op de korte termijn beperken.
Kredietaanbod 
DNB noemt ook andere oorzaken die van belang zijn voor het kredietaanbod van banken, onder meer de toekomstige winstgevendheid van ondernemingen, en hun mogelijkheden om extra kapitaal aan te trekken. Als dat allemaal op orde is kunnen banken nog steeds besluiten om een kredietaanvraag niet of niet volledig te honoreren. Bijvoorbeeld omdat deze bedrijven over weinig eigen financiële buffers of onderpand beschikken. Dit speelt vooral bij kleinere bedrijven, die over relatief weinig risicodragend vermogen beschikken en vooralsnog sterk leunen op bankkrediet.
Meer risicodragende financiering 
VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dan ook dat het noodzakelijk is dat naast bankfinanciering meer risicodragende financiering voor ondernemingen beschikbaar komt. Beide organisaties zijn dan ook blij dat het kabinet nog voor de zomer verdere stappen wil zetten. Het beschikbare (institutioneel) vermogen moeten we zien te leiden naar ondernemerschap. Zij roepen het kabinet op alle mogelijkheden te bezien om beschikbare besparingen in ons land (ook van pensioenfondsen e.a.) beter beschikbaar te krijgen voor ondernemingen. Daarbij moet het nieuwe Nederlands Investeringsinstelling (NII) een belangrijke rol spelen.

Gerelateerde artikelen