Standaard voor bedrijfsovernameadviseurs

De markt voor fusies, bedrijfsoverdracht en -overname is een groeimarkt en trekt naast professionals ook gelukszoekers. Het vinden van een passende en deskundige adviseur is voor opdrachtgevers steeds moeilijker. Meer transparantie en overzicht is daarom gewenst.

Ondernemers en managers die aan de vooravond van een fusie- of overnametraject staan stellen zich vaak de vraag: ‘welke adviseur is betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig genoeg om mijn organisatie professioneel van advies te voorzien en te begeleiden?’

De markt voor fusies, bedrijfsoverdracht en -overname is een veelvuldig besproken onderwerp in de media, vooral omdat de aanstaande vergrijzing voor een hoos aan bedrijfsoverdrachten garant staat. Een groeimarkt dus. En dit trekt automatisch nieuwe spelers aan die hier een graantje van mee willen pikken.

Op zich niets mis mee zij het dat de complexiteit van een fusie of een bedrijfsoverdracht geen plaatst biedt aan adviseurs die zich niet professioneel toeleggen op dit onderwerp.

Een fusie, overdracht of overname is een complexe aangelegenheid waar maar weinig ondernemers en managers ervaring in opbouwen. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving met enige regelmaat zodat het bijna onmogelijk is om zonder een of meerdere deskundige adviseurs een dergelijk traject succesvol te doorlopen.

En daar zit nu precies de bottleneck: een fusie, overdracht of overname kun je maar een keer goed doen! Fouten hebben veelal desastreuze gevolgen voor de opdrachtgever en zijn organisatie. Het betrekken van deskundige en onafhankelijke adviseurs is dan ook geen sinecure.

MEERDERE ADVISEURS
Een fusie, overdracht en overname bestaat uit verschillende fasen die elk een verschillende discipline vereisen. Ondernemers komen voor de informatievoorziening hieromtrent bijna altijd bij hun accountant of bank terecht en of dit altijd de juiste keuze is, is zeer de vraag.

Bij de voorbereidingsfase van een bedrijfsoverdracht is bijvoorbeeld behoefte aan een bedrijfskundig adviseur die de organisatie operationeel analyseert en klaarstoomt voor de overdracht. Tijdens dezelfde voorbereiding dienen ook de financiële en fiscale consequenties van de overdracht boven tafel te komen, een accountant is hierbij een belangrijke schakel om deze aspecten te analyseren.

Wanneer er geen koper in het eigen netwerk vindbaar is, is een bedrijfsovernamebemiddelaar een voor de handliggende partij om een koper te vinden. Het is duidelijk dat bij een bedrijfsoverdracht verschillende typen adviseurs benodigd zijn. Echter, uit onderzoek blijkt dat geen enkele adviseur actief is in alle fases van een bedrijfsoverdracht.

Dit betekent dat ondernemers en managers meerdere adviseurs moeten raadplegen om te komen tot een succesvolle fusie of bedrijfsoverdracht.

AANTREKKELIJKE MARKT
Ondernemers en managers realiseren zich meer en meer dat een goede adviseur het verschil is tussen het al dan niet succesvol verlopen van een fusie, overdracht of overname. Dit betekent dat de vraag naar fusie- en overnameadviseurs groeiende is. De overzichtelijkheid van welke adviseur over welke competenties en deskundigheid beschikt, verwatert meer en meer door toetreding van nieuwe partijen.

Om de markt te professionaliseren en onderscheid te maken, zijn de laatste jaren een aantal (branche) organisaties opgericht zoals de BOBB voor bedrijfsovernamebemiddelaars en de DCFA voor waarderingsspecialisten. Stuk voor stuk goede initiatieven.

Echter, deze organisaties dekken slechts een klein deel van de markt voor fusieen overnameadviseurs af waardoor er nog een hele categorie adviseurs is die zich niet bij een specifiek op fusie, bedrijfsoverdracht en -overname gerichte organisatie hebben aangesloten.

MULTIDISCIPLINAIR REGISTER
De vraag voor ondernemers en managers is dus hoe ze een betrouwbare, deskundige en onafhankelijke adviseur krijgen. De meeste accountants zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Echter, dit zegt weinig over hun deskundigheid en ervaring op het gebied van fusie, bedrijfsoverdracht of -overname.

In de praktijk zie je hierdoor vaak fouten ontstaan met niet zelden desastreuze gevolgen, dit geldt overigens niet alleen voor accountants. Vooral bij de waardering van een onderneming zie je in de praktijk dingen fout gaan, omdat een adviseur die deze discipline niet tot in de finesse beheerst, is ingeschakeld.

Maar aan wie ligt dit nu, aan de opdrachtgever of aan de opdrachtnemer? Een aanspreekpunt voor opdrachtgevers om zich te buigen over eventuele geschillen is dan ook steeds meer gewenst, mede omdat het opportunisme bij sommige adviseurs hoog is met alle consequenties van dien.

Wanneer een adviseur een opdracht aanneemt, mag de opdrachtgever verwachten dat deze over de juiste competenties beschikt. De hierna genoemde competenties zijn onmisbare ingrediënten voor een capabele adviseur.
• deskundigheid
• objectiviteit
• professionaliteit
• integriteit

De markt heeft dan ook meerdere malen aangegeven dat er behoefte is aan een multidisciplinair databestand van professionele en deskundige adviseurs. Enerzijds met als doel de transparantie van deze markt te verhogen en anderzijds om als aanspreekpunt voor ondernemers te dienen.

BEDRIJFSOVERNAME KEURMERK
De markt voor fusie, bedrijfsoverdracht en -overnameadviseurs is de laatste jaren behoorlijk gegroeid en daarmee is gelijktijdig de transparantie van deze markt er op z’n zachts gezegd niet beter op geworden.

Ook ondernemers ervaren het gebrek aan transparantie en hebben behoefte aan meer overzicht. Op basis van een aantal onderzoeken en praktijkervaring kwam ik tot dezelfde conclusie. Ondernemers en managers zijn vaak zoekende, alleen blijkt de match met een passende adviseur elke keer weer een moeilijke zaak.

Na een inventarisatie bij verschillende partijen is het idee voor een multidisciplinair kwaliteitsregister voor adviseurs die zich met fusie, overdracht en overname bezighouden, geconcretiseerd. Via de site www.bedrijfsovernamekeurmerk.nl kunnen ondernemers en managers in het keurmerkregister op zoek naar een passende en deskundige adviseur in hun eigen regio.

De eerste reacties uit de markt zijn positief. Momenteel zetten we het keurmerk in de markt. De aangesloten adviseurs conformeren zich aan de gedragscode waardoor een opdrachtgever kan toetsen of een adviseur zich hier al dan niet aan houdt en er op termijn hopelijk meer uniformiteit in de werkwijze van adviseurs ontstaat.

DOEL
Het keurmerk heeft als doel meer transparantie en professionaliteit aan te brengen in de markt voor fusie- en bedrijfsovernameadviseurs. Adviseurs kunnen zich met het keurmerk onderscheiden terwijl de opdrachtgever een aanspreekpunt heeft voor als er iets mis mocht gaan.

De aangesloten adviseurs worden bij aanmelding beoordeeld en worden na toelating met enige regelmaat steekproefsgewijs gescreend op het naleven van de gestelde eisen. Door initiatieven als het Bedrijfsovername Keurmerk, BOBB (bedrijfsoverdracht bemiddelaars) en DCFA (professionele waarderingsspecialisten) zal de transparantie en betrouwbaarheid van de markt voor fusie- en bedrijfsovernameadviseurs zich voorspoedig professionaliseren.

Piet Regnerus MBA is directeur van 2Excell bv en initiatiefnemer van onder meer het Bedrijfsovername Keurmerk, omzetbeurs.nl en totaalduurzaam.nl.

Gerelateerde artikelen