Stagnatie betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven

Voor het eerst sinds twee jaar tijd verbetert het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven niet. Uit de Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat tijdens het tweede kwartaal van 2016 bedrijven facturen gemiddeld na 40,7 dagen betaalden. Dat is net zo snel als vorig kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden is deze gemiddelde betaaltermijn wel met drie dagen verbeterd.

“De afgelopen twee jaar noteerden we record op record in onze metingen van het betaalgedrag. Dit kwartaal zien we een trendbreuk”, zegt Hans-Peter Vloemans, Group Director Marketing Information Graydon. “Het belang van initiatieven voor een betere betaling vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit de politiek, wordt met deze studie onderstreept. Om de trend van steeds kortere betaaltermijnen vast te houden zijn inspanningen nodig die de markt stimuleren tot een beter betaalgedrag zodat ook met name kleinere bedrijven verzekerd kunnen worden van voldoende liquiditeit.”

Sectoren

De gemiddelde betaaltermijn is dan wel gelijk gebleven, toch laat een aantal sectoren een sneller betaalgedrag zien. De Graydon Barometer Betaalgedrag laat zien dat samen met de Winning van delfstoffen (37,4 dagen) de Vastgoedbranche voorop loopt als het gaat om betaalgedrag. De sector betaalt met 37,6 dagen ruim drie dagen sneller dan het landelijk gemiddelde. Energiebedrijven zijn in het afgelopen kwartaal koploper als het gaat om trage betalingen. In deze sector wordt een factuur gemiddeld na 45,9 dagen betaald.

Ondanks de stagnatie van het betaalgedrag in het Nederlandse bedrijfsleven vertonen de meeste sectoren nog steeds een sneller betaalgedrag in vergelijking met een jaar geleden. Uitschieters zijn hierbij de Winning van delfstoffen (6 dagen sneller), de Vastgoedsector (5 dagen sneller) en de Overige dienstverlening (bijna 5 dagen sneller). Een verslechtering van het betaalgedrag ziet Graydon in de sectoren IT & Telecommunicatie (4 dagen trager), Energiebedrijven en de Water- en afvalverwerking (ruim 2,5 dagen trager).

Flevoland betaalt het langzaamst, Zeeland traditioneel het snelst

Op provinciaal niveau is te zien dat de beste betalers zich nog steeds in de provincie Zeeland bevinden. In deze provincie kennen facturen een gemiddelde betaaltijd van 39,6 dagen. Facturen in de provincie Flevoland lieten tijdens het tweede kwartaal van 2016 het langst op betaling wachten. Gemiddeld werden facturen in deze provincie na 42,3 dagen voldaan. In dezelfde periode vorig jaar was deze provincie ook de traagste betaler.

Volgend kwartaal moet uitwijzen of inspanningen bedrijfsleven lonen

“Het lijkt erop dat de bodem van beter betaalgedrag is bereikt,” aldus Vloemans, “althans als er geen aanvullende inspanningen komen. In dat geval is de huidige stagnatie het beste scenario wat we in het derde kwartaal kunnen bereiken. Gelukkig sluiten steeds meer grotere bedrijven zich aan bij collectieven die een beter betaalgedrag uitdragen. Het zou dan ook mooi zijn als de eerste resultaten hiervan in de volgende Graydon Barometer Betaalgedrag terug te zien zijn.”

• Barometer Betaalgedrag Q2 2016
 

Gerelateerde artikelen