Staatsgarantie op kredietverzekeringen eindigt eind juni

Bevoorradingsketens bleven intact ondanks heftige impact van corona.

Het gezamenlijke steunprogramma van de Nederlandse Staat, Coface en de overige kredietverzekeraars in de Nederlandse markt loopt eind juni af. De staatsgarantie op kredietverzekeringen is vorig voorjaar opgezet om de handelsketens tijdens de pandemie te stabiliseren.

Alle partijen denken dat een verlenging niet nodig is op basis van de huidige marktsituatie. De kredietverzekeraars hebben zich aangepast aan de economische situatie. Bovendien zijn er nog diverse andere beschermende maatregelen van de Nederlandse overheid van kracht.

Mocht de economische situatie aanzienlijk verslechteren en bevoorradingsketens nogmaals bedreigen, dan staan de drie partijen klaar om opnieuw in te grijpen in de kredietverzekeringen.

Het programma heeft gezorgd voor continuïteit in de bevoorradingsketens en goederenstromen, menen de initiatiefnemers. De handelsketens van de Nederlandse economie, die na de uitbraak van de coronapandemie in gevaar waren, zijn met succes in stand gehouden.

De samenwerkende partijen denken dat het intrekken van de staatsgarantie geen noemenswaardige impact heeft op de dekking voor bedrijvven. “Sterker nog, wij verwachten een stijging van het totaalvolume aan verzekerde risico’s in lijn met de toenemende behoefte aan dekking nu de vraag zich herstelt en de grondstofprijzen stijgen”, aldus Edwin Busio, bestuursvoorzitter van kredietverzekeraar Coface.

Gerelateerde artikelen