Staat nationaliseert SNS Reaal

De Nederlandse staat heeft SNS Reaal genationaliseerd. Dat is vanmorgen door het ministerie van Financiën bekendgemaakt. De redding kost de Nederlandse Staat 3,7 miljard euro.

Nationalisatie op basis van de interventiewet is nodig omdat SNS REAAL in acute nood is gekomen door problemen met de vastgoedportefeuille, meldt het Ministerie van Financien. DNB had de instelling een deadline gesteld om voor 31 januari 18:00 uur met een oplossing te komen. Zonder een oplossing zou SNS Bank failliet gaan en het financiële stelsel in ernstig en onmiddellijk gevaar komen. Nadat DNB vaststelde dat bij het verstrijken van de deadline geen oplossing was gevonden, bleek nationalisatie onvermijdelijk om de financiële stabiliteit in Nederland te waarborgen.

De verliezen op de vastgoedportefeuille van SNS, de oorzaak van alle ellende, zijn zo groot, dat een enorme herkapitalisatie nodig is. Dijsselbloem steekt 3,7 miljard euro aan belastinggeld in SNS Reaal. Hij verwacht niet dat er in een later stadium nog meer geld bij moet, zoals destijds bij ABN AMRO het geval was.

Om de weerstandvanuit de maatschappij te beperken wordt een beroep gedaan op de private sector om de kosten van de nationalisatie te dragen. De aandeelhouders en de achtergestelde crediteuren worden onteigend. Dit scheelt de Staat 1 miljard euro aan kosten. Ook de overige banken moeten in de buidel tasten. Zij moeten namelijk eenmalig een extra bankenbelasting van 1 miljard euro betalen in 2014.

Volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was de ingreep onvermijdelijk. Een van de aanwijzingen dat de tijd begon te dringen was de toenemende dreiging van een bankrun in de afgelopen periode.

‘Zonder ingrijpen zou SNS Reaal onvermijdelijk failliet zijn gegaan’, aldus Dijsselbloem. ‘Er heeft zich tot gisteren geen enkel ander alternatief aangediend. En dat betekende een ernstig gevaar voor de financiële stabiliteit en de economie.’

Gerelateerde artikelen