Staat en gemeenten op ramkoers

Als "gemeenten in de kabinetsformatie niet worden gezien, dan gaat de deur dicht," Leonard Geluk, directeur VNG.

De financiële nood bij gemeenten is hoog. Gemeenten komen zoveel geld tekort dat er in voorzieningen moet worden gesneden. De bevriezing van de opschalingskorting en de incidentele 300 miljoen euro voor de jeugdzorg in 2022 geeft weliswaar lucht. “Maar als het kabinet gemeenten met deze pleisters afscheept, en gemeenten in de kabinetsformatie niet worden gezien, dan gaat de deur dicht,” stelt Leonard Geluk, directeur van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Als er niet structureel geld bij komt, hoeft het kabinet niet bij gemeenten aan te kloppen voor de woningbouwagenda, het Klimaatakkoord en de energietransitie. Zeg maar alle politieke ambities in Nederland die samen met gemeenten moeten worden gerealiseerd.”

Ook de positie van gemeenten in het bestuurlijke stelsel moet worden versterkt. Gemeenten worden door verschillende ministeries slechts als een uitvoeringsloket van het rijk gezien. “De manier waarop met de autonomie van gemeenten wordt omgegaan, de eenzijdigheid van afspraken in ons stelsel; dat moet echt van tafel,” aldus Geluk, die een voorstel naar Den Haag wil sturen om het stelsel te hervormen, mits alle 355 gemeenten dit unaniem steunen.

(bron: Binnenlands Bestuur; foto: VNG)

Gerelateerde artikelen