Wanbeleid als bestuurders en R.v.C. te weinig tegen CO2 doen?

Mogelijk kan rechter wanbeleid vaststellen als bestuurders te weinig doen tegen CO2

De toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen en de ESG-regelgeving en initiatieven die nu op tafel liggen, zullen ertoe leiden dat ondernemingen meer en meer onder het (publieke) vergrootglas komen te liggen. Wanneer in de rapportageverplichtingen terug te zien is, wanneer een onderneming niet aan de ESG-regelgeving voldoet, zal dit niet onopgemerkt blijven. Dat stelt advocaat Jelmer Kalisvaart van het Amsterdamse advocatenkantoor Greenberg Traurig in het artikel ‘Aansprakelijkheid bestuurders onder ESG regelgeving‘ op de vakwebsite voor overnames & fusies (MenA.nl).

  • Kans op aansprakelijkheid van bestuurders neemt toe
  • bedrijven krijgen onderzoeksplicht
  • jaarverslagen moeten feiten rapporteren

De advocaat wijst er op dat het Nederlands recht geen specifieke grondslag heeft voor aansprakelijkheid van vennootschappen of bestuurders in het kader van ESG (Environment, Social and Governance). Maar volgens Kalisvaart blijkt dat steeds meer bestuurders en commissarissen maatschappelijk ter verantwoording worden geroepen.

Europese regelgeving naast Nederlandse wetsvoorstel

Naast de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU wijst de advocaat ook op het Nederlandse wetsvoorstel ‘verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen’. Dat wetsvoorstel gaat (internationale) ondernemingen, die aan zekere voorwaarden voldoen, verplichten om onderzoek te doen naar kinderarbeid, uitbuiting en milieuvervuiling. In het wetsvoorstel staat dat bedrijven in hun jaarverslag eventuele geïdentificeerde misstanden moeten melden en met een plan van aanpak moeten komen voor de oplossing. In die zin lijkt het wetsvoorstel op Europese regelgeving. Het Nederlandse wetsvoorstel stuit echter op bezwaren uit zowel het Nederlandse bedrijfsleven als uit het kabinet. [artikel gaat verder na de onderstaande alinea]


Lees ook:


Beleid komt onder vergrootglas

Verder waarschuwt de partner en advocaat er op dat de toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen en ESG-regelgeving ertoe zullen leiden dat ondernemingen meer en meer onder het (publieke) vergrootglas komen te liggen en wanneer niet voldaan wordt aan rapportageverplichtingen.

Bestuurders moeten zorgvuldiger worden ten aanzien van ESG

Bestuurders hebben volgens Kalisvaart dan ook een taak: “zij zullen in het kader van duurzaamheid en de bijbehorende rapportageverplichtingen zorgvuldig te werk moeten gaan. Het is niet langer ondenkbaar dat de Ondernemingskamer wanbeleid vaststelt omdat bestuurders en commissarissen te weinig hebben gedaan om CO2-uitstoot bij bedrijf en afnemers te verminderen.

Aandeelhouders vragen om ESG beleid

Daarnaast zal het bestuur jaarlijks verantwoording moeten afleggen aan haar aandeelhouders. Bij onvoldoende aandacht voor ESG kan een bestuurder worden ontslagen of een bonus mislopen. Kortom, ESG is iets om rekening mee te houden en het onderwerp is niet meer weg te denken uit de boardroom.”


Wilt u op deze plek adverteren, heeft u een boodschap in de vorm van een white paper en andere content of wilt u partner worden voor meer exposure op evenementen met CFO’s, financieel directeuren, controllers en hoger financieel personeel ? Neem dan contact op met partnermanager Daan Commandeur via daancommandeur@sijthoffmedia.nl