Specialisten positief over M&A-markt

Nederlandse fusie- en overnamespecialisten geloven voorzichtig in een herstel van de M&A-markt. Dat blijkt uit de 'fusie- en overnamebarometer' van PricewaterhouseCoopers (PwC). Het onderzoek werd gehouden onder 178 functionarissen die een actieve rol spelen bij acquisities van hun bedrijf.

Volgens PwC neemt de onzekerheid over het herstel van de markt af, evenals de daling van het aantal fusies en overnames is. Krapte aan financiële middelen is een minder groot probleem dan een half jaar geleden. Maar tot een ware overnamegolf leiden de herstructureringen niet, zo is de verwachting.

44 procent van de respondenten verwacht dat de wereldwijde M&Amarkt binnen een halfjaar herstel laat zien, 42 procent dat het herstel langer uit zal blijven. 48 procent gaat ervan uit dat er binnen de eigen sector meer fusies en overnames gaan plaatsvinden. 14 procent verwacht een daling. Opvallend vinden de onderzoekers dat een meerderheid van de ondervraagden vermoedt dat het aantal defensieve overnames sterk toeneemt.

Over de verwachte prijsontwikkeling van overnames is de markt sterk verdeeld. Ongeveer dertig procent van de ondervraagden denkt dat overnameprijzen hun dieptepunt hebben bereikt, een derde van niet en een derde dat de overnameprijzen stabiliseren.

Gerelateerde artikelen