Speciale commissie bekijkt derivatenklachten

Mkb'ers met klachten over de compensatieregeling voor hun rentederivaten kunnen voortaan terecht bij een speciaal daarvoor ingestelde onafhankelijke geschillencommissie.

Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt. Onder meer boeren en binnenvaartschippers zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen.

Er lopen al veel rechtszaken en zaken bij het financiële klachteninstituut Kifid van gedupeerden die het niet eens zijn met de manier waarop ze door hun bank zijn behandeld. Vorig jaar werd daarom een grote compensatieregeling op touw gezet, die banken nu aan het uitvoeren zijn. In de nieuwe commissie zitten enkele kopstukken die aan de basis van die regeling stonden.

Het aanvragen van een bindend advies bij de geschillencommissie is niet gratis. Dat kost 250 euro, exclusief btw. Als de klant gelijk krijgt, moet de bank het bedrag betalen. Verder kan alleen over specifieke aspecten van de compensatieregeling worden geklaagd. Dat maakt het volgens een zegsvrouw mogelijk om klachten snel af te handelen.

(ANP)
 

Gerelateerde artikelen