Spaarmarkt alternatief voor kapitaalmarkt

Wie geld nodig heeft, kan prima teruggrijpen naar de spaarmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG Meijburg & Co. Voorwaarde is wel dat het mondiale sparen intensief wordt gestimuleerd.

Zowel overheden als de mondiale financiële dienstverleningssector moeten nauwer gaan samenwerken, zodat consumenten wereldwijd worden gestimuleerd intensiever te sparen.

Aandachtspunten in het onderzoek van KPMG Meijburg & Co zijn de belastingheffing op spaartegoeden in een aantal vooraanstaande landen, de activiteiten die internationale organisaties ontplooien om de grensoverschrijdende spaarmarkt opener te maken en belastingontduiking tegen te gaan.

Wat bleek? Er is een enorme variatie in fiscale regimes, waarbinnen slechts weinig concessies worden gedaan aan internationale spaarders. Volgens KPMG zijn de inspanningen om tot een werkelijk internationale spaarmarkt te komen het duidelijkst zichtbaar binnen de Europese Unie, waar de Europese Commissie gerechtelijke stappen onderneemt tegen overheden met belastingstelsels die nog steeds binnenlandse spaartegoeden bevoordelen ten opzichte van tegoeden in andere landen.

Tegelijkertijd werken Europese regeringen samen om financiële dienstverleners te dwingen informatie te geven over spaartegoeden die zijn gestort door mensen uit andere landen.

Uit het onderzoek blijkt dat Brazilië op dit moment het goede voorbeeld geeft. Het succes van de economie heeft het vertrouwen in de economie opgestuwd, waardoor spaartegoeden zijn toegestroomd. Dankzij gerichte concessies binnen het fiscale bestel is de buitenlandse deelname op de Braziliaanse effectenbeurs toegenomen.

Bovendien hebben buitenlandse spaarders de kans gekregen te investeren in speciale collectieve beleggingsfondsen die zijn opgezet door de overheid en die zijn vrijgesteld van vermogenswinstbelasting en vennootschapsbelasting.

Gerelateerde artikelen