SOx heeft positieve effect

Gedurende de afgelopen twee jaar is er in Amerikaanse ondernemingen een duidelijke afname geweest van zwakheden in Amerikaanse jaarverslagen. Dit meldt Accountancy Nieuws. Hieruit blijkt dat Sarbanes-Oxley een duidelijk positief effect heeft op financiële rapportages.

Accountancy Nieuws baseert zich op een onderzoek van Compliance Week, die de jaarverslagen onderzochten van 426 ondernemingen. Er werden hierbij slecht veertien zwakheden (‘material weaknesses’) geconstateerd. In 2006 was dit – bij een soortgelijk onderzoek – nog ruim 800.

Section 404 van de SOx-Act verplicht grote ondernemingen om hun interne controles van financiële rapportages jaarlijks te testen en om tekortkomingen te corrigeren, dan wel te melden als material weaknesses.
 
SOx blijkt ook op andere terreinen positieve effecten te hebben. In 2007 moesten er minder financiele resultaten achteraf aangepast worden. Dergelijke ‘restatements’ namen sterk toe na de inwerkingtreding van SOx in 2002, maar nu is er voor het eerst in vijf jaar sprake van een daling.

Gerelateerde artikelen