Softwaremarkt voor de accountancy erg versnipperd

Wie als accountants- of administratiekantoor met één leverancier zaken wil doen als het gaat om de aanschaf van software komt meestal bedrogen uit. Er blijken vele leverancier die allemaal een stukje van de (software)puzzel leveren.

Als je niet oplet ontbreken er stukjes of zit je juist met dubbel aangeschafte stukjes. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld complete ERP-software voor de groothandel en industrie die feitelijk de hele (software)puzzel omvat.

De belangrijkste conclusie van de Trendanalyse ICT Accountancy 2013, afgelopen najaar uitgevoerd door Gerard Bottemanne van GBNED, is dan ook dat de softwaremarkt voor de accountancy versnipperd is. Dit laatste heeft vele koppelingen tussen softwarepakketten onderling tot gevolg, hetgeen ook tot uitdrukking komt bij de individuele softwarepakketten die zijn gemeld in de trendanalyse.

De Trendanalyse ICT Accountancy leidt verder tot de volgende feiten en conclusies:
– ‘Scannen en herkennen van boekingsdocumenten’ wordt steeds meer aangeboden en lijkt de doorbraak te bewerkstelligen voor elektronisch factureren;
        
– UBL 2.0 lijkt een plaats te veroveren als standaard voor elektronisch factureren binnen boekhoudsoftware;
      
– Afgelopen jaar is er een verdere toename van boekhoudsoftware dat in the cloud via het SAAS-model wordt aangeboden;
       
– Lang niet alle boekhoudsoftware ondersteunt SBR op dit moment;
      
– Na de explosie van het aanbod van portaalsystemen afgelopen jaren lijkt dit aanbod in 2012 te stabiliseren;
      
– Na vele jaren is het aantal spelers van fiscale aangiftesoftware (VpB) gegroeid van zeven naar acht;
      
– De meeste leveranciers van salarissoftware leveren een ‘app’ (voor het ontsluiten van gegevens op een Smartphone en Tablet-PC) of verwachten dit te gaan doen;
      
– Bij software voor relatie- en digitaal dossierbeheer tekent zich een duidelijke selectie af van software die ondersteuning biedt voor werkprogramma’s van een of meer branche organisaties.

Nieuw in de trendanalyse is aandacht voor ‘Data Analysesoftware’. Verwacht wordt dat ontwikkelingen als ‘Big data’ en ‘Continious Auditing’ de vraag naar dergelijke software zal doen toenemen. Interessant hierbij is welke invloed de genoemde versnippering in het aanbod van software voor de accountancy heeft op deze ontwikkelingen.
 
In het rapport Trendanalyse ICT Accountancy 2013 wordt verder stilgestaan bij: Cloud computing, Elektronisch factureren, SBR, Authenticatie en autorisatie, Elektronisch bankieren (met SEPA), Horizontaal toezicht en Zeker Online. De trendanalyse biedt inzicht in het aanbod van standaard software voor de accountancy, onderverdeeld naar: Boekhoudsystemen, Scannen en herkennen van boekingsdocumenten, Salaris- en HRM systemen, Jaarrekening rapportagesoftware, Data Analysesoftware, Belastingaangiftesystemen, Relatie- en digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s, Urenregistratie- en declaratiesystemen, Administratieve organisatie- en interne controlesoftware, Strategische- en financiële planning software, Pensioen- en actuariële software, Portaalsystemen, Toepassingen voor authenticatie en autorisatie en Tools voor SBR/XBRL. Tot slot biedt de trendanalyse inzicht in noviteiten van een aantal softwareleveranciers.

Bron: Softwarepakketten.nl

Gerelateerde artikelen