Soft skills zijn de sleutel tot succes

"Beter de juiste vragen stellen, dan de verkeerde antwoorden geven." Michael van Kasteren, CFO van Simac Techniek.

Door Bouko de Groot.

In de Oracle Netsuite serie 'CFO aan het woord' zit deze keer Michael van Kasteren aan tafel, CFO van Simac Techniek.

Vertel eens iets over Simac?

“Simac is opgericht in 1971 door de vader van de huidige CEO. Automatisering en IT zijn verreweg ons grootste segment: we hadden over 2019 zo'n 276 miljoen omzet, waarvan meer dan 200 miljoen uit dat segment. We zijn we een echte IT-dienstverlener. Dat betekent dat wij ICT-netwerken implementeren en beheren voor onze klanten: een combinatie van eigen servers, virtual servers, public clouds, private clouds. Dat doen we met 15 werkmaatschappijen. Met de CEO vorm ik de raad van bestuur. Een onafhankelijke raad van vier commissarissen houdt het toezicht. De werkmaatschappijen rapporteren rechtstreeks aan ons.”

Centraal geleid?

“Ja en nee, dat is onderdeel van ons control model. Onze werkmaatschappijen zijn vrij autonoom in het commerciële en operationele beleid dat zij voeren. In financiële zin is het meer gecentraliseerd bij ons: een centrale treasury afdeling,  HR-afdeling, en communicatieafdeling. We vinden het heel belangrijk dat in die autonomie van werkmaatschappijen ook het ondernemerschap geborgd is. Want dat is uiteindelijk wat je in die markt nodig hebt om je producten en je diensten op een goede manier aan de man te brengen. En met name om het klantcontact goed te houden. Dat is waar het gebeurt, waar je voelt welke veranderingen er optreden. Je moet zorgen dat je als organisatie lean and mean genoeg bent om die veranderingen te kunnen volgen. Vandaar dat wij dat ondernemerschap niet te veel centraal aansturen, maar juist decentraal de kans geven.”

Wat is de rol van de finance professional?

“Het begrijpen van het verhaal en het stellen van de juiste vragen. Een van mijn principes is dat je als finance professional beter de juiste vragen kan stellen, dan de verkeerde antwoorden geven. Wij moeten ons realiseren dat onze rol niet leidend is. We weten allemaal dat het meten van de financiële prestaties van een organisatie van essentieel belang is. Als je dat niet goed doet, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar je moet je dus wel realiseren, dat jij niet leidend bent in een organisatie, maar dat je onderdeel bent van de ondersteuning van een organisatie. Daarom balanceren we op een dun koord en daarom is communicatie voor ons finance professionals zo belangrijk: als je op de verkeerde manier communiceert, dan komt jouw boodschap niet op de goede manier over.”

Wat is jullie groei-ambitie?

“Wij hebben als overkoepelend doel de continuïteit van ons bedrijf. De markt is aan het veranderen en in die veranderingen moeten we mee. Meer dan dat wij ons focussen op groei, focussen wij ons op innovatie en verbetering van onze dienstverlening naar de klanten toe. Groei is daar een resultante van. In twee jaar tijd zijn we van 223 miljoen naar 256 miljoen naar 276 miljoen euro gegroeid, zonder dat groei een doelstelling was. Wat belangrijk is, is dat onze klanten tevreden zijn over het werk dat wij doen,  dat de klanten voelen dat wij er voor hen zijn. Daarom benaderen we het vanuit de optiek van de klant, die wil weten: doen jullie vandaag mijn werk goed? Doen jullie het morgen goed? En doen jullie het over een jaar nog goed?”

En de groei voor finance?

“Ik ga mijn financiële team meer op soft skills sturen. Dat is de sleutel tot succes van finance professional. Ze zijn vaktechnisch goed opgeleid tegenwoordig, en ze weten alles van debit en credit en financiële analyses. Maar ben je in staat om bijvoorbeeld in zo’n management team, waar diverse kwaliteiten en belangen samenkomen, toch jouw rol te kunnen spelen? Daarvoor zijn soft skills en communicatie belangrijk. Financiële kennis is uiteraard een basisvoorwaarde, maar het gaat eigenlijk om die andere skills. Ik ben er van overtuigd dat als wij dat verder kunnen ontwikkelen de komende jaren, dat de toegevoegde waarde van die financiële functie verder gaat toenemen.”

Wat zie je aan de vaktechnische kant gebeuren?

“Finance werkt continu aan het verkrijgen van extra informatie. Maar waar je voor moet oppassen, is dat je niet overgaat van informatie naar data. Het is niet moeilijk om iemand te overvallen met een gigantische berg data, daar hebben wij als finance professionals geen gebrek aan. Waar wij wel makkelijk een gebrek aan hebben, is het op een dusdanige manier vertalen van al die data, dat het voor anderen begrijpelijk is. Dat is volgens mij meer de uitdaging, dan nóg meer informatie of nóg meer data: hoe krijg je het begrijpelijk voor de non-financial, zodat die snapt wat het probleem is. Want de oplossing van een probleem begint bij de acceptatie dat er een probleem ís. Je kan wel tegen mensen aan blijven praten dat ze een probleem moeten oplossen, maar zolang ze het probleem niet zien en niet snappen, gaan ze ook niks oplossen!”

Heb je nog een coronatip voor collega leidinggevenden?

“Zoveel mogelijk proberen contact te houden met elkaar. Ik probeer nu wekelijks met iedereen even contact te hebben. Als het een keer maar vijf minuten, dan is het ook prima. Je moet proberen over te brengen, dat je er nu altijd voor ze bent. Dus probeer de drempel zo laag mogelijk te maken, dat men niet schroomt om je te bellen of te e-mailen of wat dan ook. Want het gevaar is dat mensen thuis zitten in hun eigen problemen, in hun eigen cirkeltje ronddraaien en er niet uitkomen. Wat je wil bereiken is dat iedereen voelt dat ze je op de hoogte kunnen brengen van hun probleem. Daarom bel ik af en toe ook mensen dat ik niks voor ze heb, dan maken we maar gewoon even een praatje. Dan weet je bijvoorbeeld dat iemand twee kinderen thuis heeft van 3 en 5 jaar, dat is véél lastiger dan dat ze 15 en 18 zijn! Bel de mensen gewoon even op en vraag: goh, hoe is het vandaag? Gewoon simpel en menselijk.”

Beluister de hele podcast:

 

Alle podcasts in de Oracle Netsuite serie 'CFO aan het woord' op een rij: Zeven CFO's, zeven verhalen.

 

Gerelateerde artikelen