Sociale innovatie doorslaggevend voor succes Nederlandse topsectoren

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Panteia/EIM hebben een meting gedaan naar het innovatievermogen van de topsectoren en op basis van hun onderzoek de Innovatie- en concurrentie monitor Topsectoren 2012-2013 gepubliceerd.

Het rapport heeft als voornaamste bevindingen:

Sociale innovatie van groot belang voor verbetering innovatiesucces en bedrijfsprestaties van bedrijven in de topsectoren
De Innovatie- en concurrentie monitor Topsectoren laat zien dat 23% van het innovatiesucces wordt bepaald door technologische innovatie. Het Topsectoren onderzoek laat echter ook zien dat maar liefst 77% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie, dat wil zeggen door nieuwe manieren van managen, organiseren en werken.

Bedrijven in de topsectoren die flexibel georganiseerd zijn, ondernemend managen, investeren in vakmanschap en samen werken met kennisinstellingen en bedrijven realiseren meer radicale innovaties (+36%), meer incrementele innovaties (+29%) en hebben ook hogere bedrijfsprestaties (+21%).

Topsectorenbeleid EZ moet meer aandacht besteden aan sociale innovatie
Het topsectorenbeleid en de bestaande beleidsinstrumenten van EZ zijn sterk gericht op de “harde kant” van innovatie, namelijk investeringen in technologische innovaties zoals Research en Development en patenten. Gezien het rendement van sociale innovatie en het grote aantal MKB bedrijven in de topsectoren is aandacht voor de “zachte kant” van innovatie cruciaal. Instrumenten gericht op bevordering van ondernemerschap, nieuwe manieren van organiseren, vakmanschap en co-creatie met externe partijen kunnen het innovatievermogen van de 9 topsectoren aanzienlijk verhogen.

Het huidige Human Capital beleid van EZ schiet daarin te kort en de afgesloten Innovatie Contracten met bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid zijn met name gericht op investeringen in technologische innovatie.

Energie en chemie zijn sociaal innovatieve topsectoren, de creatieve industrie blijft achter
Binnen de topsectoren scoren de sectoren chemie en energie bovengemiddeld op technologische innovatie, sociale innovatie, innovatiesucces en arbeidsproductiviteit. De creatieve industrie scoort relatief laag op sociale innovatie.

Chemie kent de meeste koplopers, Agro blijft achter
Binnen de topsectoren wordt vooral de chemie gekenmerkt door productinnovaties die nieuw zijn voor de markt of bedrijfstak. In de Agro & Food zijn relatief veel toepassende bedrijven en volgers actief. Vaak gaat het in deze sector om adoptie van technologische innovatie.

Leiderschap en vakmanschap zijn cruciaal voor innovatie in de topsectoren
Binnen sociale innovatie hebben de hefbomen leiderschap en slimmer werken het sterkste effect op de bedrijfsprestaties, respectievelijk 36% en 35%. Bedrijven binnen de topsectoren dienen dan ook meer oog te hebben voor de ontwikkeling van talent en leiderschapskwaliteiten.

Meeste concurrentie topsectoren komt uit Nederland
Van de bedrijven in de topsectoren geeft 42% aan dan dat de voornaamste concurrentie zich binnen Nederland bevindt.

Gerelateerde artikelen