SNT schrapt 215 indirecte arbeidsplaatsen

fallback
Overleg met vakbonden en OR gestart.

Overleg met Randstad over bemiddeling ‘van werk naar werk’. Resultaatverwachting 2003 onveranderd (omzet EURO 500-510 miljoen, ebita 6-7%). Kaspositie blijft sterk en komt uit rond EURO 102 miljoen.

SNT heeft de intentie het aantal indirecte (staf en management) functies in Nederland met 215 te verminderen. De reductie betreft functies op het hoofdkantoor in Zoetermeer en enkele staffuncties in de landelijke vestigingen. Het merendeel van de betreffende functies vervalt door samenvoeging van activiteiten of beëindiging van overcapaciteit. Daarnaast vervalt een beperkt aantal functies door outsourcing van activiteiten aan derden. SNT verwacht dat er voor het einde van het eerste kwartaal 2004 voornamelijk gedwongen ontslag is aangevraagd voor circa 145 medewerkers. De overige 70 medewerkers zullen het bedrijf naar verwachting voor het einde van het derde kwartaal 2004 hebben verlaten, gedeeltelijk door middel van natuurlijk verloop.

SNT is met vakbonden en OR in gesprek over de aanpak van de reductie en bijbehorend sociaal plan. Inzet van SNT is om medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Daartoe is SNT inmiddels in gesprek met Randstad Mobiliteitsdiensten.

Sinds de overname van enkele KPN onderdelen eind 2001, is SNT bezig met het stroomlijnen van de nieuwe Benelux organisatie, onder meer door integratie van diverse activiteiten. De Raad van Bestuur van SNT Group NV heeft besloten deze stroomlijning
in 2004 versneld te voltooien, teneinde adequaat en effectief te kunnen blijven reageren op huidige en toekomstige marktontwikkelingen. Dit besluit heeft er tevens toe geleid dat de heer D.I. (Sjaak) Teterissa, Managing Director van SNT Benelux en lid van de Raad van Bestuur, zijn functie per 1 januari 2004 heeft neergelegd. Tobias Walraven, Voorzitter van de Raad van Bestuur, neemt de functie van de heer Teterissa voorlopig waar.

Ten behoeve van het sociaal plan reserveert SNT een voorziening die nog gedeeltelijk in 2003 zal worden genomen. Aangezien de onderhandelingen met de sociale partners nog gaande zijn, kan er op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan over de hoogte van deze voorziening. Nadere informatie hierover verstrekt SNT bij publicatie van de jaarcijfers 2003 op 10 februari aanstaande. SNT handhaaft de eerder afgegeven omzetverwachting voor 2003 van EURO 500-510 miljoen met een ebitamarge van 6-7%. De kaspositie van SNT blijft sterk en komt uit rond EURO 102 miljoen.

Gerelateerde artikelen