Snellere afhandeling voor faillissementen met veel schuldeisers

Curatoren kunnen straks faillissementen met veel schuldeisers sneller afwikkelen. Het wordt mogelijk een overeenkomst over de afwikkeling van een massaschade verbindend te laten verklaren voor de hele groep schuldeisers. Nu onderzoekt de curator elke claim nog afzonderlijk.

Bij de afwikkeling van een faillissement met vele duizenden vorderingen is het afzonderlijk beoordelen van claims bewerkelijk, kostbaar en tijdrovend waardoor de liquidatie van de boedel traag verloopt en schuldeisers lang op hun geld moeten wachten.

Zo’n situatie doet zich voor in het faillissement van de DSB Bank N.V. Tienduizenden DSB-klanten hebben mogelijk een vordering omdat zorgplichten zouden zijn geschonden. De verificatie van deze, vaak relatief geringe, claims is administratief zeer belastend. Bovendien staan de kosten die deze schuldeisers moeten maken meestal niet in verhouding tot de waarde van hun claim.
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op.
Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

In de WCAM-procedure worden schuldeisers aan de hand van hun claims in verschillende schadegroepen ingedeeld. Dit maakt de afhandeling eenvoudiger en verificatie is – na verbindendverklaring van de overeenkomst – niet meer nodig. Zowel de Nederlandse Orde van Advocaten als de Stichting Afwikkeling Massaschade hebben met het oog op het faillissement van DSB voor aanpassing van de wet gepleit.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 25 juni 2013 aangenomen. De wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2013.

Bron: Antwoord voor Bedrijven

Gerelateerde artikelen