‘Snelle groeiers durven roer om te gooien’

De goede prestaties van Nederlands snelst groeiende ondernemingen rusten op drie pijlers: de focus op innovatie, het vermogen talent te werven en kritisch in de spiegel te kijken. Dit concluderen ABN AMRO en Mazars in een onderzoek waarin zij de belangrijkste thema's voor snelle groeiers in kaart hebben gebracht.

Snelle groeiers gaan uit van hun eigen kracht. Bijna 70 procent verwacht over vijf jaar minimaal in omvang te zijn verdubbeld. Ondanks dit zelfvertrouwen zijn ze bereid hun visie en prestaties kritisch tegen het licht te houden. Als hun strategie niet het gewenste resultaat oplevert, deinzen deze ondernemingen er niet voor terug het roer om te gooien. Zo heeft 60 procent de koers wel eens ingrijpend gewijzigd, met als belangrijkste motief nieuwe marktontwikkelingen of het omarmen van een nieuw verdienmodel. Het flexibel houden van het bedrijfsmodel is voor veel ondernemingen een voorwaarde om future proof te blijven. Consultants en detacheerders in de zakelijke dienstverlening experimenteren bijvoorbeeld met mogelijkheden om over te stappen van een op manuren gebaseerd verdienmodel naar een schaalbaar model op basis van gestandaardiseerde producten en diensten.

“Eén van de meest opvallende bevindingen van ons onderzoek is het grote aantal snelle groeiers dat in de loop der jaren een koerswijziging doorvoerde. Naast een bovengemiddeld scherpe focus op vernieuwende oplossingen, is het flexibel houden van zowel omvang als bedrijfsmodel een voorwaarde om de onderneming future proof te houden. Dit is een continu proces, waarbij je bereid moet zijn jouw verdienmodel bij te stellen als de markt en/of de actualiteit erom vragen”, aldus Kay Pierik, Partner & Sectorspecialist Technology, Media, Telecom van Mazars.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de resultaten van de FD Gazellen 2015. FD Gazellen zijn ondernemingen die over de boekjaren 2012, 2013 en 2014 een onafgebroken groei van ten minste 20% hebben laten zien. De ondernemingen met de hoogste omzetgroei per provincie per categorie ontvangen een Gouden Gazelle. Verspreid over drie categorieën (klein: €100.000 tot €2 mln, middelgroot: €2 mln tot €30 mln en groot: meer dan €30 mln) ontvangen dit jaar totaal 490 bedrijven een FD Gazelle. Dit zijn er een stuk meer dan vorig jaar, toen 331 bedrijven een award in ontvangst mochten nemen. 

(Mazars)

Gerelateerde artikelen