Snelle facturering en minder fouten

Voor een snelle en goede automatische factuurverwerking is intelligente software van groot belang.

Die software moet er in ieder geval voor zorgen dat documenten goed worden opgeslagen en dat er een efficiënte indeling en correcte classificatie van informatie wordt gemaakt. Bovendien is goede data-selectie essentieel, maar ook moet er een juiste bevestiging plaatsvinden van de echtheid van de informatie en documenten.
Dat staat in het White Paper ‘The Value of Intelligent Capture in Accounts Payable Automation’ van ABBYY, een bedrijf dat is gespecialiseerd om via onder meer artificial intelligence informatiestromen binnen ondernemingen en organisaties sneller, beter en betrouwbaarder te laten verlopen.

Bij elkaar in een format

ABBYY kan makkelijk allerlei soorten documenten (geschreven, fax, berichten, PDF’s, emails, foto’s etc) bij elkaar brengen in één format.
ABBYY schrijft dat het een manier heeft gevonden om bedrijven en organisaties in staat te stellen de facturering sneller en betrouwbaarder te doen. Dat kan onder andere door al vroeg in het proces de juiste mensen te voorzien met informatie door bij hen te checken of de informatie volledig is en geen tegenstrijdigheden laat zien. Zo heb je binnen een week de juiste en alle informatie op tafel.
Die aanpak maakt volgens ABBYY een groot deel van handmatige en “saaie” invoer van gegevens niet alleen overbodig, maar ook betrouwbaarder: omdat er minder mensen bij de invoer betrokken zijn, daalt het aantal ‘menselijke’ fouten zeer fors. Dat verhoogt het rendement van de automatisering extra, aldus het White Paper.

Lees het rapport: White Paper