Snelle beslissingen vaak verkeerd

Snel genomen, gevoelsmatige beslissingen pakken vaak slecht uit. Als mensen onder tijdsdruk snel moeten beslissen of van tevoren niet bewust nadenken, leidt dat vaak tot verkeerde keuzes. Dat blijkt uit Australisch onderzoek aan de University of New South Wales.

Proefpersonen die onder tijdsdruk een keuze moesten maken uit lange lijsten auto’s en appartementen, namen vaak een verkeerd besluit. Ook als er gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een nachtje slapen) alleen onbewust over een bepaalde kwestie kon worden nagedacht, werd meestal niet de beste keuze gemaakt.

Als mensen voldoende tijd krijgen om een aantal gegevens te onderzoeken of bronnen kunnen raadplegen terwijl ze over hun keuze nadenken, maken ze een relatief grote kans om een goede beslissing te nemen. Onbewust genomen beslissingen kunnen in mindere of meerdere mate worden beïnvloed door irrelevante factoren, zoals hoe recent de informatie is in plaats van hoe belangrijk.

Mensen moeten de voor- en nadelen van een keuze goed kunnen afwegen. Deze conclusie gaat dus in tegen de theorieën dat snelle intuïtieve beslissingen vaak de beste resultaten opleveren. Malcolm Gladwell bijvoorbeeld betoogde dit in zijn boek Blink – The Power of Thinking Without Thinking.

Gerelateerde artikelen