Snelgroeiende bedrijven niet sneller failliet

Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Tegelijkertijd worden ondernemers die snel groeien nogal eens gewaarschuwd dat ze niet te snel moeten groeien. Als het groeitempo te hoog ligt, dan zou dat wel eens negatief kunnen uitpakken en zelfs in een faillissement kunnen eindigen.

In eerder onderzoek van Panteia/EIM is aangetoond dat de kans op ‘kapot’ groeien vrij klein is. In nieuw onderzoek blijkt dat deze kans even groot is als voor bedrijven die niet groeien.

De resultaten van dit onderzoek zijn een verfijning van een eerder onderzoek van Panteia/EIM naar ditzelfde onderwerp, waarvan de resultaten in februari van dit jaar zijn gepubliceerd (The risk of growing fast). In de eerdere versie werd als randvoorwaarde opgelegd, dat de relatie tussen werkgelegenheidsgroei en overlevingskansen door middel van een tweede- of derdegraads vergelijking kon worden weergegeven. Dit maakte het mogelijk om de hypothese te toetsen dat er sprake is van een omgekeerd U-vormig verband. Deze hypothese kon niet worden weerlegd. Hieruit volgde dat er sprake was van een bepaald omslagpunt: als bedrijven sneller groeiden dan dit omslagpunt, dan zou gelden dat een verdere toename van de groei de overlevingskansen negatief zouden beïnvloeden.
__________________________________________________________________________________

Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts

Een op de vijf Nederlandse bedrijven rendeert niet en jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Dit kan ook uzelf, uw collega’s, afnemers en leveranciers overkomen. In de cursus Corporate Recovery krijgt u praktische antwoorden op vragen als: hoe koopt u een bedrijf uit een faillissement en hoe voert u een succesvolle doorstart uit? Lees meer
__________________________________________________________________________________

Tegelijkertijd werd geconstateerd dat dit omslagpunt erg hoog lag; zo hoog, dat het voor verreweg de meeste bedrijven niet relevant was. Vandaar dat toen geconcludeerd werd dat de kans dat een bedrijf zich kapot groeit, klein was. In het onderzoek dat nu is gepubliceerd, is onderzocht hoe de relatie tussen werkgelegenheidsgroei en overlevingskansen er uit ziet als de randvoorwaarde die eerder was opgelegd (U-vormig verband) wordt losgelaten. Als dat gebeurt, dan blijkt er enkel een negatieve relatie te bestaan voor die bedrijven waar sprake is van een negatieve werkgelegenheidsgroei (krimp) in het recente verleden. De kans dat een bedrijf een bepaald jaar niet overleeft is voor snelgroeiende bedrijven hetzelfde als voor bedrijven die qua groei constant zijn gebleven.

Bron: Nieuwsbank

Gerelateerde artikelen