Slim inzetten data voor beter creditmanagement

Op het gebied van creditmanagement kunnen nog heel veel stappen worden gemaakt door slim gebruik te maken van klantdata.

Grote organisaties kunnen veel meer sturen op het behoud van klanten door een brug te slaan tussen de voorkant van het bedrijf, waar alles is gericht op het binnenhalen van de klant, en het debiteurenbeheer. Terwijl marketing en sales veel tijd en geld besteden om de klant goed te leren kennen, ontbreekt bij de afdeling creditmanagement deze kennis vaak, zodat iedere klant, goed of slecht, dezelfde behandeling krijgt. Door een betere kennis van debiteuren kan maatwerk worden geboden, waardoor het betaalgedrag verbetert en klanten worden behouden. 
Een gesprek met Charles Staats, lid van de directie van DAS, en Paul Nugteren, directeur DAS Incasso Rotterdam.
 
Intelligente systemen
Paul Nugteren, vooral gespecialiseerd in creditmanagement voor grote organisaties met veel klanten, zoals energiemaatschappijen, uitgevers en verzekeringsmaatschappijen, ziet dat traditionele bedrijven grote moeite hebben om de data waarover ze beschikken in één systeem te verzamelen en te gebruiken. 
Nieuwe internetbedrijven zijn volgens hem al een aantal stappen verder en weten precies wat ze willen weten van de klant en wat ze met die kennis gaan doen. Ze verzamelen niet alleen financiële data, maar ook data van gedrag. Als voorbeeld noemt hij Apple, dat rechtstreeks gegevens van de klant verzamelt. ‘Daar stellen ze de klant vragen, maar ze vertellen erbij waarom ze het vragen en opslaan en wat daarvan het voordeel voor de klant is. Hiermee houden ze zich volledig aan de regels rondom privacy, de klant geeft immers toestemming. De jongere generatie, of klanten die vaak met internet in aanraking komen, hebben hier geen moeite mee.’
 
Charles Staats, directielid DAS, en Paul Nugteren, directeur DAS Incasso vestiging Rotterdam
 
‘Op het moment dat je debiteur bent, worden de data beperkt tot financiële data’, zegt Charles Staats. ‘Er is geen sprake meer van een custom made proces. De factuur is een contactmoment met de klant, maar veel facturen zijn erg onduidelijk of ingewikkeld. Er wordt verzuimd de klant het gevoel te geven dat hij klant is. Internetbedrijven doen dit wel.’
 
Staats vraagt zich af waarom het voor iemand die al heel lang klant is en altijd netjes betaalt, niet mogelijk is om bij een energiebedrijf iets langer de tijd te krijgen om te betalen. Er zouden volgens hem voor verschillende soorten klanten verschillende trajecten moeten zijn. ‘Dat gebeurt volstrekt niet, en ik denk dat er op het gebied van creditmanagement nog heel veel stappen kunnen worden gemaakt door slim gebruik te maken van klantdata.’
 
Koppeling front office en debiteurenbeheer
Door een koppeling te maken tussen de voorkant van de onderneming en het debiteurenbeheer valt volgens Nugteren winst te behalen. Het geld dat nodig is voor goed credit management kunnen bedrijven halen uit het marketingbudget. Dat blijkt vaak lastig te zijn. 
‘Werk dat wordt gedaan op de debiteurenafdeling, wordt niet als marketing of sales gezien, maar als beperking van de financiële risico’s. Maar wanneer een debiteurenafdeling als een soort service klanten op een positieve manier nabelt of aanschrijft, dan blijkt in de praktijk van energiemaatschappijen of verzekeringsmaatschappijen dat ze niet hoeven af te sluiten of te royeren. De klant blijft en dat is ook investeren in marketing.’
 
Bij een verzekeringsmaatschappij die Nugteren adviseerde waren er aanvankelijk twijfels en werd er gezegd: ‘Klanten die niet betalen zijn we liever kwijt.’ Nugteren: ‘Toen zijn we gaan meten hoe lang iemand klant bleef, nadat wij hem op de rails hadden gekregen als klant. Het bleek dat 96 procent gewoon binnenboord bleef. De verzekeringsmaatschappij incasseerde niet alleen de achterstallige betaling, maar kon ook voor het komende jaar op omzet rekenen.’
 
Grote business-to-consumer-organisaties moeten volgens Staats op een andere manier gaan kijken naar hun omgang met de klant. Debiteurenbeheer gaat niet alleen om financiële risicobeheersing, maar net zo goed om klantbehoud. 
‘Een belangrijk deel van de consumenten die een rekening niet betalen en bij ons belanden, komt hier vanwege nonchalant gedrag. Als je mensen die jarenlang klant zijn geweest en een keer een foutje maken, meteen een strenge brief stuurt, gaan ze weg. De wereld is veranderd, mensen shoppen veel gemakkelijker. We denken dat onze klanten een enorme merkbeleving bij ons hebben, maar dat is niet zo.’ Volgens Nugteren moeten organisaties direct actie ondernemen als klanten niet betalen en niet drie maanden afwachten, waardoor het probleem alleen maar groter wordt.
 
Maatwerk financiële informatie
Alles draait om het leveren van maatwerk en zorgen dat je in een vroeg stadium weet wie je klanten zijn. Daar is meer voor nodig dan pure financiële informatie. ‘Als je niemand wilt hebben met een uitkering, kun je meteen een paar honderdduizend klanten schrappen’, aldus Nugteren. ’Dat kun je vanuit maatschappelijk oogpunt niet doen, maar zo verlies je ook potentiële klanten. Je moet accepteren dat je klanten hebt die minder solide zijn, maar die wel gewoon hun rekening betalen. De betalingsmoraliteit is bij hen niet veel anders dan bij iemand met een modaal inkomen. Als je ze aan de voorkant al een andere behandeling geeft, omdat ze een lager inkomen hebben, kun je wel eens heel goede klanten verliezen.’
 
Het is voor veel bedrijven een moeilijke puzzel om uit alle data de juiste informatie te halen. ‘Vaak hebben ze alleen kennis van hun eigen proces en is het te kostbaar om alle consumentgegevens te verzamelen. Bij DAS hebben we deze kennis wel, omdat het ons vak is’, aldus Staats. 
‘Wij kunnen zien wat die klant nog meer bij jou doet en hoe lang hij al klant is. We kijken hoe zijn betaalgedrag is en of er in het verleden problemen zijn geweest. Uiteraard altijd conform de privacyregelgeving en de wensen van de klant. De geanalyseerde informatie kun je vertalen naar risico en toekomstig gedrag. Belangrijk is ook dat je contact legt met de klant om zo snel mogelijk boven water te krijgen wat de betalingsmoraliteit is. Het kan heel goed zijn dat iemand tijdelijk krap bij kas zit, maar erg gedreven is om achterstanden in te lopen. Uiteindelijk betaalt 98 procent de rekening, waarvan 48 procent binnen de betalingstermijn. Ook die 98 procent wordt, hoewel ze hun rekening betalen, nog steeds behandeld als debiteur, terwijl je ze ook als klant kunt benaderen. In het debiteurenbeheer zitten contactmomenten met de klant die servicegerichter kunnen worden uitgevoerd door bijvoorbeeld in te zetten op cross-selling. Bol.com en Cool Blue zijn daar heel goed in.’
 
Tot nu toe is het volgens Nugteren zo dat marketing en sales het meest te vertellen hebben in de boardroom. ‘Die gaan over groei en omzet, terwijl creditmanagement de nadruk legt op het beperken van het financiële risico. Dat is niet erg sexy. Maar bedrijven zouden het debiteurenproces moeten insteken op klantbehoud. Dan gaat het om verhoging van de omzet en is het opeens wel sexy.’
 
Staats: ‘Er wordt gekeken naar de DSO. Hoeveel van onze omzet is 30, 60 of 90 dagen oud? Het zijn geen klanten meer, maar financiële cijfers. Niemand die zich afvraagt hoe je uit de groep die 60 dagen oud is, de klantwaarde kunt verhogen. Doe je dat wel, dan bedenk je aan de voorkant al hoe je met een factuur omgaat. Je moet je klant als klant blijven zien en vanuit je serviceorganisatie meer ondernemen om rekeningen betaald te krijgen. Hier kun je ook je klantwaardeverhogende activiteiten in onderbrengen. De kennis en ervaring die je hier op doet, kun je aan de voorkant weer gebruiken.’
 
Veel bedrijven zijn de afgelopen tijd bezig geweest hun ICT-systemen aan elkaar te koppelen om big data mogelijk te maken, maar Nugteren ziet in de praktijk nog vaak het probleem dat er een klantendatabase is en een database voor debiteuren. Telefoonnummers of e-mailadressen zitten vaak wel in de klantendatabase, maar niet in de financiële database. Als de mindset bij deze organisaties niet verandert, blijft deze schutting naar zijn idee bestaan. Organisaties laten hiermee volgens hem enorme bedragen liggen. ‘Als je de twee procent die nooit betaald wordt, loslaat op de Nederlandse economie, praat je over een enorm bedrag. Iedere onderneming kan berekenen wat het betekent als je DSO wordt verkort.’
 
_____________________________________________________________________________
 
Vergroot uw kennis in Credit Management. 4 tips:
1.  Bezoek de Credit Management Summit 2015
Ontmoet de top in Credit Management tijdens de Credit Management Summit op woensdag 25 november in Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn. De Summit staat in het teken van netwerken, uitdagingen bespreken en uitgedaagd worden rondom het thema Doing Business in a VUCA World. Een perfecte gelegenheid om uw collega’s te ontmoeten en nieuwe kennis op te doen die u helpt bij het optimaliseren en realiseren van een succesvolle strategie. Meer informatie vindt u op: Creditman.nl 
Wilt u als partner betrokken zijn bij het Jaarcongres Credit Management? Mail dan Tim Bosman
2. Zet uw afdeling Credit Management in 1 dag strategisch op de kaart 
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u als Credit Manager sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
3. In 2 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie 
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de tweedaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u hier direct aan.
4. Bezoek de Credit Expo 2015
Credit Expo biedt een compleet overzicht van de markt voor Credit Management en daaraan gerelateerde producten en diensten. U ziet in korte tijd wat er in de markt speelt en kunt een goede vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders. De 10e editie van Credit Expo wordt gehouden op donderdag 5 november 2015 in het Nieuwegein Business Center. Lees meer op Creditexpo.nl  
_____________________________________________________________________________ 
 

Gerelateerde artikelen