Sligro Food Group versterkt lange termijn-financiering

fallback
Sligro Food Group NV te Veghel heeft door middel van een private placement in de Verenigde Staten haar lange termijnfinanciering versterkt.

Hiertoe zijn heden een tweetal US-dollar-leningen opgenomen, die geswapt zijn naar euro s. In totaliteit bedraagt de tegenwaarde EURO106 miljoen. Aflossing dient plaats te vinden in twee termijnen van EURO53 miljoen over respectievelijk 7 en 10 jaar. De rente van de 7-jarige lening is gefixeerd over de gehele looptijd en beloopt 3,92%. De rente van de 10-jarige lening is variabel en beloopt euribor plus 0,53%.

Sligro Food Group gebruikt de middelen om de overbruggingsfinanciering ten behoeve van de gerealiseerde acquisitie van VEN Groothandelcentrum af te lossen, voor de aflossing van andere rentedragende schulden en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Hiermee heeft Sligro Food Group een verdere stap gezet naar een versterking van haar financiële positie.