Slechtst betaalde rekeningen zijn zorgrekeningen

Maar liefst 14% van de Nederlandse consumenten geeft aan op dit moment betalingsproblemen te hebben. Bijna de helft van de mensen met betaalproblemen ligt daar wakker van. Rekeningen voor zorgkosten staan met stip bovenaan de lijst van te laat betaalde rekeningen.

Dit constateert creditmanagementorganisatie GGN in haar jaarlijkse onderzoek Zo Betaalt Nederland. Het jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in het betaalgedrag van Nederlandse consumenten. Onderzoeksbureau Motivaction voerde het veldwerk uit. Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) heeft in opdracht van GGN dit keer voor het eerst de onderzoekscijfers geanalyseerd.

Rekeningen voor zorg het vaakst te laat betaald
36% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar een rekening te laat betaald. De slechtst betaalde rekeningen zijn de zorgrekeningen (zorgverzekering en (tand)arts).

Henk Keizer, bestuursvoorzitter van GGN: “Kennelijk voelt een deel van de consumenten niet de urgentie om zo’n belangrijke rekening te betalen. Recht op zorg is een gemeengoed en ‘als je niet aan je plichten voldoet’ heeft dat niet bijster veel consequenties. Je kunt gewoon naar het ziekenhuis of naar de dokter gaan. We moeten aan de slag met het verbeteren van het plichtsbesef. Onze sociale voorzieningen zijn geen vanzelfsprekendheden; ze kunnen alleen standhouden door onze collectieve, financiële bijdragen. Bovendien moet een aantal professionele partijen nadenken over een preventief systeem om rekeningen betaald te krijgen. Onbetaalbaarheid van de zorg ligt anders op de loer.”

‘Zorgwekkend dat meer dan de helft niet wakker ligt van betaalproblemen’
14% van de Nederlanders geeft aan op dit moment betaalproblemen te hebben, daarvan heeft 3% grote problemen. Keizer: “Dat is een verontrustend percentage en dan hebben we het hier over de groep die zelf erkent dat er sprake is van ‘problemen’. Dat meer dan de helft van de mensen met betaalproblemen daar niet wakker van ligt en 34% liever niet nadenkt over problemen, vind ik pas zorgwekkend. We zagen in onze eigen data, ten opzichte van 2011, dat in 2012 het aantal vorderingen met 11% toenam. Ik wil niet zeggen dat elke onbetaalde rekening een probleem is, maar het is wel een signaal waar iedereen serieus moet omgaan. Problemen ontstaan bijna nooit van de een op de andere dag.”

Ouderen negatief, jongeren te positief
Ouderen (55-plussers) zijn het negatiefst over de toekomst; 44% verwacht dat het de komende twaalf maanden slechter zal gaan. Gemiddeld denkt 32% van de respondenten dat. Jongeren zien de toekomst van hun eigen financiële situatie minder somber in en ook over het economische herstel van Nederland zijn zij veel positiever. Slechts 17% verwacht dat de situatie zal verslechteren en 73% van hen verwacht géén betaalproblemen te hebben (gemiddeld 64%) .

Keizer: “Dat is opmerkelijk, want volgens de eigen data van GGN verdubbelde de instroom van het aantal vorderingen van jongeren in de leeftijd t/m 20 jaar het afgelopen jaar. Dat signaal, daar moeten we iets mee. Budgettraining zou mijns inziens een verplicht schoolvak moeten zijn dat ingekocht moet worden bij specialisten. Wij kunnen zo voor de klas gaan staan. Wij zouden het liefst morgen beginnen!”

Waar het nog beter kan volgens het Nibud
Het Nibud voerde dit jaar voor de eerste keer de analyses uit voor GGN. GGN heeft bewust gekozen voor de samenwerking met Nibud om nog effectiever de schuldenproblematiek te kunnen blootleggen en aan te kunnen pakken. Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud over de resultaten: “Het Nibud maakt zich zorgen om de grote groep mensen met betaalproblemen. De missie van het Nibud is mensen zelfredzaam maken op het gebied van geld, zodat geldproblemen worden voorkomen. Gelukkig zien we dat ook steeds meer bedrijven actief hun klanten helpen bij het voorkomen van betalingsachterstanden. Het Nibud vindt dit een zeer goede ontwikkeling en zit ook graag met deze bedrijven om de tafel om hen te adviseren hoe ze dat het beste kunnen doen.”

Bron: GGN

Gerelateerde artikelen