Slechte deponeerders jaarrekening zijn ook slechte betalers

Bedrijven die hun jaarrekening niet publiceren, zijn vaker wanbetalers dan bedrijven die dat wel doen. 41% van de deponeringsplichtige bedrijven die betrokken zijn bij wanbetaling heeft zijn cijfers niet op tijd gedeponeerd. Dit blijkt uit onderzoek van Verkoopjevordering.nl onder 900 Besloten en Naamloze Vennootschappen (B.V.'s, N.V.'s).

Voor het onderzoek werd gekeken naar vorderingen op nederlandse B.V.’s en N.V’s die langer dan 90 dagen openstonden. Bij het natrekken in het Kamer van Koophandel-register van deze groep bleek 41% zich niet aan de wettelijke publicatieplicht te houden. Gemiddeld publiceert 32% van de bedrijven niet tijdig. Rechtspersonen dienen uiterlijk dertien maanden na het einde van het boekjaar hun cijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Het aantal jaren dat bedrijven hun cijfers niet deponeerden varieert van 1 tot 8 keer. Verder bleek uit de uitkomsten dat opvallend veel bouwondernemingen (38%), die betrokken zijn bij wanbetaling, slordig omgaan met het deponeren van jaarstukken. Ook horeca-ondernemingen (21%) blijken regelmatig hun deponeringsplicht niet na te komen.

In Nederland is deponering verplicht om financiële transparantie bij bedrijven te bevorderen. Het niet deponeren van jaarstukken kan erbij faillissement toe leiden dat bestuurders openstaande schulden van het bedrijf met privé-geld moeten betalen.

Bron: Verkoopjevordering.nl

Gerelateerde artikelen