Simon Quist, CFO van Campina: Zeer betrokken bij MVO

fallback
Simon Quist, CFO van Campina is genomineerd voor de CFO Award in de categorie niet-beursgenoteerd.

Simon Quist vervulde diverse functies bij kruideniersbedrijf De Volharding in Den Haag en Koninklijke Fabriek Braat NV Stalen Ramen te Delft. Nadat hij zijn militaire dienst had vervuld en het SPD diploma had behaald, trad hij in 1968 in dienst bij de toenmalige Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft op de afdeling Bedrijfseconomische dienst, waar hij in 1987 opklom tot CFO.

Na de fusie van Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek met Brocades tot Koninklijke Gist-brocades NV en van dat bedrijf met DSM (1998), heeft hij zorggedragen voor de integratie van Gist-brocades binnen DSM. Vervolgens werkte hij als zelfstandig fiscaal en M&A-adviseur, om op 1 januari 2003 CFO van Campina te worden.

Campina is letterlijk bij miljoenen consumenten in de wereld ‘kind aan huis’, zegt Quist. Allereerst via haar zuivelproducten onder bekende merken als Campina, Landliebe en Mona, maar evenzeer via haar zuivel-ingrediënten die door voedings- en farmaceutische multinationals wereldwijd worden toegepast.

Campina kiest voor betrokkenheid met de samenleving waarin de onderneming opereert. De onderneming verliest daarbij de realiteit – de noodzaak van commercieel gezond ondernemen – niet uit het oog.

Campina heeft drie onderwerpen die de speerpunten vormen van haar MVO-beleid:
• Water Schoon water is voor Campina van groot belang. Het speelt een belangrijke rol bij de vervaardiging van zuivelproducten. En natuurlijk wordt er ook water gebruikt op de boerderijen van de leden-melkveehouders.
• Ketentransparantie. Campina wil consumenten, overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden inzicht verschaffen in de wijze waarop ze producten maakt en op de markt brengt.
• Zorg/Care. “Care for People” is één van de pijlers van het Mission Statement van Campina. Deze zorg behelst niet alleen de eigen werknemers, maar gaat verder. Campina onderkent als internationaal opererende onderneming haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van CFO Quist bij het MVO-beleid van de onderneming gaat veel verder dan een louter op zijn financiële expertise gebaseerd engagement:
• Strategie: Allereerst bepaalt Quist als lid van de tweekoppige raad van bestuur (naast CEO drs. J.J.G.M. Sanders) de strategische uitgangspunten van het MVO-beleid;
• Mergers & Acquisitions: Als CFO vervult Quist een cruciale rol als het gaat om het M&A-beleid van zuivelinternational Campina. Daarbij vervult hij de voor een CFO zo bekende rol, maar Quist doet meer. Hij let bij de keuze voor overname of JV-partner te allen tijde ook op of, en zo ja, op welke wijze zij passen bij de normen en waarden van zuivelinternational Campina;
• Financial performance: Als CFO bepaalt Quist mede de kpi’s die ten grondslag liggen aan de harde milieutechnische paragraaf van Campina’s MVO-beleid. Ook zet hij zijn financiële expertise in ten behoeve van de stichting die Campina in het leven gaat roepen om haar maatschappelijke projecten te financieren.

Simon Quist
CFO Campina
Geboortejaar: 1946
Opleiding: SPD Diploma
Loopbaan: Simon Quist trad in 1968 in dienst bij de toenmalige Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft op de afdeling Bedrijfseconomische dienst, waar hij in 1987 opklom tot CFO. Na de fusie van Koninklijke Gist-brocades NV met DSM (1998), heeft hij zorggedragen voor de integratie van Gist-brocades binnen DSM. Nadat hij enige tijd zelfstandig fi scaal en M&A-adviseur was geweest, trad hij in 2003 in dienst bij Campina in de functie van CFO. Omzet: 3,6 miljard euro (2005)
Aantal medewerkers: ongeveer 6.800

.ad-style * { font-size: 18px; line-height: 30px; color: #555; }

Groei van financieel vakman naar strategisch partner

Wil jij als financieel vakman doorgroeien naar strategisch partner? Volg de vijfdaagse Masterclass De Nieuwe CFO; Strategisch Financieel Management. Ontvang inzicht in strategisch financieel management en ontdek wat er op de agenda staat van de nieuwe CFO.

Bekijk het programma en data

Gerelateerde artikelen