Signaleren: betalingsonmacht of interne oorzaak?

fallback
Zorgen dat de rekeningen worden betaald. Kort gezegd is dat de taak van de credit manager. Maar hoever reikt die verantwoordelijkheid? Is de credit manager ook kwaliteitsbewaker? Als het product dat wordt verkocht niet goed is, betaalt men immers wellicht niet. 'De credit manager heeft zeker een signaalfunctie', zegt Richard van Vlerken, credit manager bij DHL.

Is de credit manager puur de financiële man die moet zorgen dat debiteuren snel betalen, of is hij ook kwaliteitsbewaker van het bedrijf? Het antwoord van Van Vlerken is duidelijk: ‘Het collecten van de outstandings is en blijft de core business van de credit manager. Zo snel mogelijk en zoveel mogelijk betalingen binnenhalen, dáár ligt de taak van credit management. Natuurlijk moet ook worden achterhaald wat de reden is van eventueel uitblijvende betalingen van klanten. Wij gaan daar achteraan, maar soms moet de oplossing worden gezocht bij andere afdelingen.’

Signaalfunctie
‘Als klanten niet betalen, kan dat verschillende oorzaken hebben’, vertelt Van Vlerken. ‘Betalingsonmacht van de klant of bijvoorbeeld interne oorzaken. Het is mijn taak te signaleren waar de oorzaak ligt om vervolgens gericht acties op te starten. Vaak betekent dat bepaalde informatie doorgeven aan een Sales afdeling die daar iets mee kan. Zij dragen een oplossing aan, bijvoorbeeld creditering, waardoor de klant alsnog tot betalen overgaat.’ Van Vlerken merkte dat de oorzaak voor uitblijvende betalingen het afgelopen jaar aan twee zaken lag. Om te beginnen droeg de economische situatie bij aan betalingsonmacht van veel klanten en intern bleek de kwaliteit van facturen niet altijd goed te zijn. ‘De bedragen op de facturen kwamen niet overeen met de door Sales overeengekomen tarieven. Momenteel wordt dat probleem opgelost.’

Gerelateerde artikelen