Signalen van herstel voor automotive sector

Toenemende werkloosheid, lagere koopkracht en onzekerheid gijzelen de markt voor nieuwe auto's, resulterend in een forse daling in de eerste helft van 2013. Toch zijn er lichtpuntjes. Het consumentenvertrouwen lijkt bezig aan een comeback en de occasionmarkt ziet voor het eerst in jaren een stijging in het gemiddelde prijsniveau. Autobedrijven verkochten daarnaast in april meer gebruikte auto's aan consumenten.

Het niveau van de registraties van nieuwe auto’s daalt snel. Tot en met april was sprake van een teruggang van bijna 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2012 en de komende maanden zal deze terugval naar verwachting nog hoger uitvallen. De aantallen laten zich dit jaar het beste vergelijken met 2009. In dit voor de autobranche zwakke jaar eindigden de verkopen op een aantal van 387.000 nieuwe auto’s.

De zakelijke markt kende destijds een flinke terugval, die mede oorzaak is van het dalende aantal zakelijke registraties dit jaar. Met een gemiddelde duur van 3 ½-4 jaar leidt het lage aantal leasecontracten uit 2009 tot een lagere vervangingsvraag in 2013. Daarnaast heeft ook de particuliere markt het zwaar. Een terugval in koopkracht en toename van de werkloosheid doen de markt geen goed.

Dal in zicht?
Trekken we de parallel met 2009 nogmaals dan was richting het einde van dat jaar sprake van herstel, waarna in 2010 de markt weer snel richting het langjarige gemiddelde optrok. Ook nu zijn er tekenen van herstel. Zo is sinds maart sprake van een opwaartse trend in het consumentenvertrouwen. Verder verkochten autobedrijven in april meer gebruikte auto’s aan consumenten dan vorig jaar en zien we dit jaar tevens een stijging in het gemiddelde prijsniveau van occasions. Daarnaast kan de verdere aanscherping van bijtellingsgrenzen per 1 januari 2014 richting het einde van het jaar nog voor een stimulans in de zakelijke markt zorgen, wanneer leaserijders registraties naar voren halen.

Raming 2013 naar 395.000, herstel in 2014-15
ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal nieuwe geregistreerde personenauto’s dit jaar uit zal komen op 395.000. In de jaren daarna zal de markt naar verwachting herstel laten zien met respectievelijk 465.000 en 505.000 registraties in 2014 en 2015. Marinus van der Meer, sectormanager automotive bij de ING: “De automotive sector bevindt zich in een moeilijke en zware periode, maar het dal lijkt in zicht. Op termijn zal de markt terug kunnen keren naar het langjarige gemiddelde van zo’n 500.000 registraties per jaar.”

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen