Show me the money!

Deze quote uit de film Jerry Maguire (1996, Tom Cruise) heeft uw aandacht getrokken. Mooi! Maar heeft u ook aandacht voor de kansrijke thema's in de huidige turbulente tijd?

DOOR: PETER BOUMANS
 
De financiële crisis is geen crisis, maar een versnelling van de transformatie van de wereld waarin wij leven. En dat gebeurt op vele gebieden. Veranderend klantgedrag en klantvertrouwen. Uitgebreidere wet- en regelgeving. Boost in technologische vooruitgang. Transparantie. Toenemende concurrentie en dito druk op kostenverlaging. Macht van de crowd. Innovatie door FinTech scale-ups. En ga zo maar door. 
Die versnelling biedt kansen. De kunst is om ze aan te grijpen en uw business mee te versterken! In dit artikel ga ik in op vier kansrijke thema’s om de business waarde uit data te halen: klanten, kosten, compliance en innovatie. 
Mijn collega Richard van Seeters heeft eerder op deze plek onder meer de veranderende rol van de CFO besproken, of in bredere zin die van de finance professional. Die functie draait al lang niet meer alleen om het afleggen van verantwoording, maar gaat veel verder. Het is een rol die veel dichter op de business zit. Bent u de CFNo of neemt u actie? 
Klanten vinden, binden en (tevreden) houden
Uw klanten worden digitaal volwassen. Zij willen zelf aan het stuur zitten. En de technologische vooruitgang maakt dat mogelijk. Tegelijkertijd vindt er een verschuiving plaats waarbij producten en diensten steeds nauwer aansluiten bij de individuele behoeften van klanten. Om te kunnen voldoen aan dat hogere niveau van personalisering, is goed beheer en analyse van data onmisbaar. De klant verwacht dat zijn dienstverlener hem kent en op het juiste moment persoonlijk, pro-actief benadert met relevante informatie. Zo kunt u een innige digitale band opbouwen met uw klanten, ik noem dat digitaal dichtbij halen. Een goede datahuishouding is hierbij de sleutel.
 
Dit alles leidt tot een hogere klanttevredenheid met een betere NPS en lagere churn. En doordat de klant zelf (een deel van) het proces uitvoert, heeft u ook nog eens lagere kosten en een hogere kwaliteit door minder fouten. 
Daarnaast kan het combineren van in- en externe data u helpen om te bepalen welke klanten voor u interessant zijn om te benaderen. Wat zeggen potentiële klanten op social media over u? Welke relevante doelgroepen kunt u onderscheiden? En hoe richt u uw marketingactiviteiten in, zodat u daar optimaal rendement uit haalt?
Als mijn hypotheekverstrekker bijvoorbeeld kan voorspellen dat ik binnenkort ga verhuizen, kan die mij tijdig informeren over de mogelijkheden om mijn huidige hypotheek mee te nemen. Of bij een aanstaande gezinsuitbreiding, kan hij me adviseren om mijn hypotheek te verhogen om een extra kinderkamer bij te bouwen.
 
En als mijn verzekeraar in staat is om nauwkeurig te bepalen in welke risicogroep ik val, kan mijn premie misschien wel omlaag (óf juist omhoog). Voor een sterke strategische pricing, bent u afhankelijk van uw vermogen om risico’s in te schatten. En hoe meer gegevens u heeft waarop u zich kunt baseren en hoe beter het risicomodel, des te betrouwbaarder is uw risico-inschatting.
Kosten verlagen
Er zijn weinig branches waarin er tegenwoordig geen druk is om kostenverlaging door te voeren. Toenemende concurrentie, de opkomst van de deeleconomie, schaalvergroting, innovatieve business modellen door start-ups zijn daar allemaal debet aan. En in de financiële sector komen daar nog een aantal factoren bij, zoals de-risking, hogere kapitaaleisen en minder complexe producten met een grotere transparantie. 
Slimme kostenbesparingen zijn dus meer dan welkom. Dat begint met goed gepresenteerde managementinformatie die de kosten inzichtelijk maakt en koppelt aan uw bedrijfsresultaten. Hieruit volgen actionable insights, precieze informatie over hoe te handelen om de kosten te verlagen.
Slimme datatechnieken kunnen ook helpen om ogenschijnlijk moeilijke verbanden te leggen. Bijvoorbeeld het verband tussen uw markteting spend en de opbrengst daarvan. Zou het niet mooi zijn om de return on marketing investments te kunnen meten? En daarnaar handelen? Dat is vandaag de dag geen wishful thinking meer, maar een kwestie van de juiste analytics loslaten op de juiste data.
En stel dat u op basis van data de kans kunt voorspellen dat een potentiële klant daadwerkelijk klant wordt? Dan kunt u het on-boardingsproces van klanten bekorten. Daarmee de klant tevredener maken en tevens de kosten te verlagen. U bepaalt eenvoudig de volgorde van klantverzoeken. Oók bij de bestaande klanten.
Vanzelfsprekend staat of valt dit met goede Business Intelligence en Predictive Analytics. Wat overigens niet wil zeggen dat u dat volledig in huis moet organiseren. U kunt er ook voor kiezen om u op flexibele wijze te laten ontzorgen door een clouddienstverlener. Dan profiteert u van schaalvoordelen zónder de hoge kosten voor infrastructuur en technisch personeel.
Compliant zijn en blijven
De crisis heeft in ieder geval in de finance-wereld geleid tot een toenemende regeldruk. 
Om daaraan te kunnen voldoen, is “één versie van de waarheid” een absolute vereiste. Want financieel dienstverleners moeten de toezichthouders op elk moment inzicht kunnen verschaffen. Niet alleen de modellen voor het berekenen van de ratio’s zijn van belang, maar ook de data zelf moet aan tientallen eisen voldoen, zoals lineage (traceerbaarheid). Datakwaliteit en data governance moeten op orde zijn. Hier ligt voor veel organisaties met vaak tientallen legacy systemen veel ruimte voor verbetering.
Nieuwe businessmodellen door innovatie
Voor de nieuwste ontwikkelingen binnen finance zijn de ogen vooral gericht op FinTech en InsurTech. Slimme start- en scale-ups richten zich veelal op één specifiek onderdeel van de financiële dienstverlening. Zoals bunq bijvoorbeeld, de bank die zich vooral richt op het betalingsverkeer. 
Door innovatief gebruik te maken van de veelheid aan beschikbare of beschikbaar te maken data, kunnen veel bedrijven ook hun businessmodel substantieel vernieuwen. In verzekeringsland bijvoorbeeld zie je het businessmodel steeds meer verschuiven van verzekeren naar preventie. Data speelt daarbij een hoofdrol. Denk aan de automodus app of de thuismeester van Interpolis. Met het verminderen of zelfs voorkomen van schade kan de premie omlaag. Wellicht krijg je in de toekomst je verzekering zelfs wel gratis en betaal je alleen nog voor een preventiepakket?
De enige manier om start-ups te slim af te zijn, is door zélf in huis te innoveren op basis van data. Juist op het vlak van data heeft u namelijk een grote voorsprong.
Inergy Talking Dinner
Op dinsdag 11 oktober organiseert Inergy een bijeenkomst voor de financesector, waarbij we uitgebreid stilstaan bij de rol van Big Data en predictive analytics. Tijdens dit Talking Dinner ontvangen we u graag in de Rembrandttoren in Amsterdam. Meld u aan via www.inergytalkingdinner.nl. U wilt toch niet de CFNo zijn?

Gerelateerde artikelen