Show me the money! Geld aftroggelen van de CFO. Het lijkt een onbegonnen zaak.

fallback
Geld aftroggelen van de CFO. Het lijkt een onbegonnen zaak. Zeker in deze economisch gezien voorzichtige tijden. Toch is er een aantal tips en tricks waar u zich aan vast kunt houden.

Vervelend: een facilitair project willen optuigen, maar een CFO die maar niet de benodigde centen op tafel wil leggen. Daardoor kan het project jarenlang in de ijskast blijven liggen. Het is dan goed om te bedenken dat de financiële afdeling de poortwachter van de schatkist van de organisatie is. Simpelweg zeggen ‘show me the money!’ helpt dan dus allerminst. Hieronder, met dank aan Thomas McCune (CEO en senior consultant van AE Pragmatics) een aantal tips die succesvolle managers gebruiken om geld voor hun projecten los te peuteren bij hun CFO of financiële afdeling:


Schrijf in voor de training Financieel Management voor niet-financiële managers. Meldt u nu aan!


1. Wees je bewust dat een CFO financiën slaapt, eet en drinkt. Je project wordt in dat licht dan ook bekeken.

2. Probeer de taal van de CFO te spreken. Bereken bijvoorbeeld de terugverdientijd (liever Return On Investment of ROI) van het project. Vermijd het woord kosten want daar is de CFO – zeker nu – allergisch voor.

3. Probeer te achterhalen waar in het blikveld van de CFO jouw project valt. Leer de basisstructuur van een financieel statement. Denk bijvoorbeeld aan assets: echt en financiële dingen waar de onderneming het bezit van of een claim over heeft. Voorbeelden omvatten vastgoed, gereedschappen, geld, enzovoorts.

4. Timing. Uw project kan geweldig uit de verf komen, maar als de onderneming te weinig cash heeft, kunt u het wel schudden. In dit soort situaties kan het handig zijn om een mechanisme te vinden dat een lage instapinvestering vergt. Bijvoorbeeld leasing.

5. Als een element van het project duur is, schrap het. Kun je het niet schrappen, probeer dan de kosten te minimaliseren. Elke cent die wordt uitgegeven kan maar één keer worden uitgegeven. De CFO staat als een kruidenier in het leven. Handel daar dan ook naar.

6. Voor wat, hoort wat. De CFO stelt het ondernemingsgeld ter beschikking, maar verwacht daar een goed rendement op. Reken dat verwachte rendement door en probeer de opbrengst zo groot mogelijk te laten zijn.

7. Het economisch verleden leert dat een euro op de bankrekening nu meer waard is dan een euro in de toekomst. Er is de CFO dan ook alles aan gelegen zo snel mogelijk die euro op zijn bankrekening te hebben staan. Zo is het effect van inflatie zo min mogelijk.

8. Natuurlijk, aan alle projecten zitten risico’s. Probeer die risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen en waar mogelijk te hedgen. Da’s een duur woord voor het spreiden van risico’s. Wellicht is het mogelijk om met meer partijen buiten de onderneming het project ter hand te nemen. Denk aan Philips en Nike die samen elektronica voor sporten op de markt brachten.

9. Oké, de CFO denkt, eet en slaapt financiën. Maar dat betekent niet dat u de politieke gevoeligheden binnen de onderneming links moet laten liggen. Die politiek is nog het beste in te ademen buiten kantoortijden. Tijdens het drinken van een biertje aan de bar komen de onderlinge verhoudingen eerder naar boven, dan als u achter uw bureau blijft zitten. Wellicht heeft iemand aan de top een aparte status zodat u niet om diegene heen kunt.

10. Laat het project sympathiek over komen. De menselijke natuur wil nog wel eens in het defensief gaan. Daaruit voort komen projecten die voor een divisie wel goed zijn, maar voor de onderneming als geheel niet. De CFO is daar niet van gediend. Hij wordt betaald om het corporate belang in de gaten te houden. Projecten moeten dan ook aan dat criterium voldoen: ze moeten bijdragen aan het welzijn van de gehele onderneming. Maak dat klip en klaar duidelijk!

Gerelateerde artikelen