Shared Service Centers (SSC)

fallback
Je ziet ze steeds meer opkomen de laatste jaren en er word vooral ook heel veel over gesproken. Is het dé oplossing of een hype die wel weer overwaait. Hoewel veelal als reden word aangegeven dat men de kwaliteit en de service wenst te verbeteren door het instellen van een SSC, blijkt toch vaak kostenbesparing de voornaamste reden te zijn. En vaak ook het enige dat het oplevert.

Als je al een SSC zou willen instellen, dan zou de enige reden mogen zijn dat het een verbetering van het functioneren van de eigen organisatie teweeg brengt. Er dient goed over nagedacht te worden alvorens men er toe overgaat.


Om dit te onderzoeken, is een 6Sigma aanpak misschien wel zeer geschikt. Ik heb een aantal ervaringen opgedaan met crediteurenadministraties in een SSC en heb een aantal minder prettige consequenties waargenomen. Minder kennis, minder flexibiliteit, verlenging van het oplossen van problemen. U zult hieruit begrijpen dat ik geen onverdeeld voorstander ben van dit fenomeen. Hoewel ik er van overtuigd ben dat het in sommige functies wel goed zou kunnen werken. Maar niet in die gevallen waar er regelmatig sprake is van direct klanten- of leverancierscontact.


Credit Management in een SSC is dus wat mij betreft geen optie. Naarmate we met z’n allen meer inzicht krijgen in het Credit Management, zien wij dat dit steeds dichter bij de Verkoopafdeling ligt. Een intensieve samenwerking tussen deze beide is een absolute voorwaarde voor het goed laten functioneren van deze activiteit. Ik verwacht ook dat we steeds verder richting Credit Marketing gaan schuiven. Ondanks de vele hulpmiddelen die ons vandaag de dag ten dienste staan en die ook absoluut een meerwaarde hebben, denk ik nog steeds dat dit vak een vak van mensen is en dat een goede communicatie tussen die mensen het beste resultaat oplevert. 


Daartoe moet je elkaar niet alleen kunnen horen of zien, maar moet je elkaar ook kunnen voelen en ruiken. Waarmee ik niet wil zeggen dat je dat ook per sé moet doen. 

Gerelateerde artikelen