SEPA geen prioriteit voor Nederlands bedrijfsleven

Het Nederlands bedrijfsleven is redelijk goed bekend met SEPA, de nieuwe standaard voor betalingsverkeer per 1 februari 2014. Toch is dit voor de meeste bedrijven geen aanleiding om voorbereidingen te treffen voor de implementatie ervan.

Dit blijkt uit een rondgang onder bezoekers van Exact Live ’12, het klantevenement dat Exact onlangs organiseerde.

Tweederde van de ondervraagden geeft aan bekend te zijn met SEPA, maar slechts een kwart heeft een plan uitgewerkt om op een goede manier om te gaan met de introductie. In totaal is slechts 16% daadwerkelijk begonnen met de uitvoering van een introductieplan. Ter illustratie: het percentage respondenten dat heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van SEPA is dubbel zo groot.

Bron: Exact

Gerelateerde artikelen