Senaat neemt Wet algemeen pensioenfonds aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet algemeen pensioenfonds aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het algemeen pensioenfonds geïntroduceerd. Het doel hiervan is het verbeteren van de keuze mogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren.

Om het aanbod in potentie zo breed mogelijk te maken, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van algemeen pensioenfonds aan te vragen. Uitvoering van pensioenregelingen door een algemeen pensioenfonds staat open voor pensioenregelingen die thans zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen, niet verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en voor verplichtgestelde beroepspensioenregelingen en dus niet voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Ook rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen mogen door het algemeen pensioenfonds worden uitgevoerd. Het algemeen pensioenfonds staat eveneens open voor nieuwe pensioenregelingen.

Dit wetsvoorstel wordt gewijzigd door de op 15 oktober 2015 bij de Tweede Kamer ingediende Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320). Die novelle schrapt het tijdens de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen amendement Lodders en Vermeij (TK 34.117, nr. 17) dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (ringfencing).

Gerelateerde artikelen