Schuldenlanden kwetsbaar voor financiële schok, raakt aan rente

Overheidsschuld om budgettekort aan te vullen

De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) waarschuwt dat landen met grote schulden zeer kwetsbaar zijn voor mogelijke financiële schokken. Ondanks dat dit risico momenteel nauwelijks erkend wordt op de obligatiemarkten, benadrukt de BIS de urgentie in haar jaarlijkse economische rapport.

  • BIS waarschuwt voor schuldrisico’s
  • Leenkosten stijgen door hogere rentes
  • Obligatiemarkten zeer kwetsbaar.

Het Bazelse instituut, bekend als de centrale bank voor centrale banken, stelt dat de leenkosten voor deze landen verder kunnen oplopen door de gestegen rentes. Dit maakt het voor overheden belangrijk om hun begrotingen op orde te krijgen. Ze moeten niet alleen hun uitgaven beperken, maar ook structurele hervormingen doorvoeren om toekomstige uitdagingen, zoals demografische veranderingen en klimaatverandering, het hoofd te bieden.

De BIS werd in 1930 opgericht om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Sindsdien heeft het instituut een cruciale rol gespeeld in het monitoren van mondiale financiële stabiliteit en het adviseren van centrale banken. De bank zetelt in het Zwitserse Basel en wordt de ‘Bank der (centrale) Banken’ genoemd.

Onrust in Frankrijk

Er zijn zorgen dat de overheidsfinanciën in Frankrijk in gevaar kunnen komen als extreemrechts de nieuwe verkiezingen wint. Deze bezorgdheid heeft al geleid tot onrust op de beurzen. In de afgelopen week is de hoofdindex van de Parijse aandelenbeurs met meer dan 6 procent gedaald, wat een verlies van tientallen miljarden aan beurswaarde betekent.

De stijgende rente op de staatsschuld heeft invloed op de toekomstige overheidsschuld. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) stijgt de rente naar 1,6% in 2023, wat een aanzienlijke stijging is sinds eerdere ramingen. Dit resulteert in ongeveer 1,1 miljard euro extra rentelasten voor Nederland. Als het rentetarief wordt doorgetrokken naar latere jaren, kan dit in 2027 leiden tot structureel circa 3 miljard euro hogere rente-uitgaven. Het is een budgettaire uitdaging die onder de begrotingsregels moet worden ingepast. De rentestijging heeft volgens de Rijksoverheid echter geen directe volledige invloed op de rentelasten van bedrijfsfinancieringen, maar kan wel indirect effect hebben op de bredere economie.

Wereldwijde risico’s en vergelijkingen

De BIS noemt geen specifieke landen in haar rapport, maar toont wel een grafiek waarin Japan, Italië, de VS, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden vergeleken. Volgens de BIS mogen deze ontwikkelde economieën dit jaar geen overheidstekorten hebben die groter zijn dan 1 procent van hun BBP. Dit is echter een fractie van het huidige Amerikaanse tekort, dat door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als “veel te groot” wordt omschreven.

Vertrouwen van beleggers cruciaal

Als beleggers het vertrouwen verliezen in de capaciteit van overheden om hun financiën te managen, zou de obligatiemarkt als eerste worden getroffen. Volgens de BIS kunnen spanningen zich daarna snel verspreiden naar andere markten, wat een bredere economische impact zou hebben. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Actuele ontwikkelingen

In de laatste 48 uur zijn er enkele relevante ontwikkelingen geweest. De Federal Reserve heeft aangegeven de renteverhogingen mogelijk te pauzeren, wat enige verlichting kan bieden voor de Amerikaanse obligatiemarkten . Daarnaast heeft China nieuwe stimuleringsmaatregelen aangekondigd om de binnenlandse vraag te stimuleren en economische groei te ondersteunen.

Gerelateerde artikelen