Schreeuw om Nederlandse actuarissen

Er is in Nederland een groeiende vraag naar goed geschoolde actuariële professionals. Door internationalisering, integratie van financiële markten, veranderende IT-omgevingen en marktinnovaties in risicobeheer wordt het werkveld van de actuaris met de dag complexer en uitdagender.

TiasNimbas Business School start daarom in samenwerking met het Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut (AG&AI) een nieuwe opleiding executive master of actuarial science (EMAS).

Volgens drs. Rajish Sagoenie AAG, voorzitter AG&AI, is er een groeiende vraag naar actuarissen. “Zij zijn bij uitstek degenen die van buiten naar binnen moeten kijken. Verdieping en verbreding van kennis is essentieel om de kwaliteit van risicoanalyses in de toekomst te waarborgen.”

Actuarissen zijn steeds meer gericht op riskmanagement op bestuurlijk niveau. Dat vraagt volgens Sagoenie om vakoverstijgend inzicht. Met de nieuwe opleiding ontstaat een combinatie tussen de actuariële beroepspraktijk en de actuariële wetenschap.

“Onze studenten staan met de voeten in de modder en tegelijkertijd met het hoofd in de wolken. De nieuwe opleiding EMAS zal wetenschappelijk zijn en tegelijk beroepsgericht. Het schakelprogramma is zo ingericht dat deelnemers vanuit verschillende vooropleidingen kunnen instromen. Actuarissen zijn risicomanagers en voor het beheersen van risico’s is kennis van verschillende disciplines nodig, met inbreng vanuit zowel theorie als praktijk”, aldus Raoul van Etten, directeur Executive Programmes bij TiasNimbas.

Gerelateerde artikelen