SBM Offshore tot vier keer markt misleid

SBM Offshore heeft tot vier keer toe de markt niet geïnformeerd over omkooppraktijken in Brazilië.

Dat stelt de Autoriteit Financiele Markten (AFM) in een toelichting van 75 pagina’s op een boete die de toezichthouder onlangs gaf aan SBM. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) vandaag. Het bedrijf ging tegen die boete in beroep.

Het boetebesluit laat zien hoe SBM omging met de afhandeling van de fraude. Voor de omkoping van tussenpersonen in Brazilië heeft het bedrijf, dat drijvende olieplatforms levert, de afgelopen jaren honderden miljoenen euro aan boetes gekregen. Volgens de krant kan de relatief verwaarloosbare boete, 2 miljoen euro, een opmaat zijn voor claims van beleggers die zich misleid voelen. Beursgenoteerde bedrijven moeten koersgevoelige informatie onverwijld melden. SBM heeft dat nagelaten, concludeert de AFM.

Helft bedrijven krijgt te maken met fraude

Volgens EY heeft bijna de helft van de bedrijven vorig jaar te maken gehad met fraude, corruptie of witwassen. Dat kost bedrijven al snel meer dan 100.000 euro per geval, stelt EY in een onderzoek waaraan meer dan vijftig grote Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen. Een datalek is de meest voorkomende integriteitsschending. Ondanks het hoge risico hierop geeft een kwart van de respondenten aan dat zij geen gegevensbeschermingsbeleid hebben.

Verbetering door inzet data

Ten opzichte van vorig jaar is een verbetering zichtbaar op het gebied van digitale transformatie: het aantal bedrijven dat data-analyse inzet om integriteitsrisico's te beoordelen is gestegen van 52 naar 76 procent. Een punt van aandacht is een integriteitstrainingsprogramma, waarbij risico’s in voldoende mate worden geëvalueerd. Een van de cruciale punten is het incidentmanagementproces, waarbij het escaleren van incidenten vaak een heikel punt is.

 

Gerelateerde artikelen