Samenwerking AFM en NIVRA bij toezicht accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het NIVRA, de beroepsorganisatie van registeraccountants, hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij samenwerken bij het toezicht op accountantsorganisaties.

In goed overleg zijn werkafspraken gemaakt over toetsingen door het College Toetsing Kwaliteit (CTK) van het NIVRA en het doorlopend toezicht door de AFM bij vergunninghoudende accountantsorganisaties die bij het NIVRA zijn aangesloten.

Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat relevante signalen zullen worden uitgewisseld en dat de toetsingen door het CTK van het NIVRA zich niet zullen richten op de wettelijke controleactiviteiten.

Hierdoor wordt voorkomen dat de wettelijke controleactiviteiten van kantoren dubbel worden getoetst. Met deze afspraken is een goede praktische oplossing gevonden voor de betrokken kantoren.

Gerelateerde artikelen