Samen met elkaar

Ondanks de vakantieperiode zijn er bij de ontwikkeling van het persoonlijke scorebord bij Manifesto flinke stappen gezet.

De afgelopen periode is er stevig door gebuffeld om het basisontwerp op tijd klaar te hebben. Zodat de launching customers, maar ook alle andere geïnteresseerden er nu snel hun zegje over kunnen doen. Want iedereen mag meekijken. Zien waar wij mee bezig zijn. Helpen ons scorebord te verbeteren. Graag zelfs. Daar hoef je geen klant voor te worden. Want Manifesto wil er nadrukkelijk zijn voor alle ondernemers. Voor heel ondernemend Nederland betekenis hebben.
We zijn zo benieuwd wat men van deze eerste ruwe versie vindt. Of het aan de verwachtingen voldoet. Prettig is om mee te werken. Zo intuïtief en vanzelfsprekend is als wij hopen dat het is. Ondernemers dus zonder enige uitleg begrijpen wat je er allemaal mee kunt. En hoe de knoppen werken.
Tegelijk is deze eerste versie nog heel summier. Werkt slechts met vier vaste ondernemersprofielen, zogenaamde persona’s. Straks, in het tweede fase, kan de coach de echte gegevens van de klanten invullen. Zijn hun droom en missie het vertrekpunt. Worden de parameters gevoed met cijfers uit de administratiefabriek en al die andere bronnen. En geven de indicatoren samen real time weer hoe de onderneming presteert en wat haar toekomstprognose is.
Dit scorebord is uniek. Nergens ter wereld bestaat iets dergelijks. We hebben er uitgebreid naar gezocht. Er zijn weliswaar overal dashboards te vinden, in werkelijk alle soorten en maten, maar tot onze verbazing kon je met geen enkel exemplaar ondernemers ook op zachte aspecten monitoren. Het was de reden om de ontwikkeling dan maar zelf ter hand te nemen.
Maar hoe bijzonder het scorebord dus ook wordt, het is niet meer dan een instrument. Een hulpmiddel. Voor de coaches om hun klanten goed te kunnen begeleiden. Te spiegelen op zowel hun persoonlijke ontwikkeling als de resultaten van het bedrijf. En voor de ondernemers om scherp aan de wind te zeilen. 24/7 te kunnen zien hoe ze er voor staan.
De eerste reacties op deze diametraal andere aanpak zijn positief. Ondernemers zijn blij verrast. De propositie blijkt aan te sluiten bij hun (soms nog latente) wensen en verlangens. Het idee van een coöperatie, een organisatie van en voor ondernemers, een accountant die het verzorgen van de administratie als een commodity ziet, iets wat je zo efficiënt mogelijk moet organiseren en zo goedkoop mogelijk moet aanbieden, waar cijfers nooit het eindproduct, maar altijd het vertrekpunt zijn, de basis waarop ondernemers gecoacht en gespiegeld worden; het blijkt aan te slaan.
En nu, tot onze verrassing, ook de Rabobank in haar kwartaalbericht ons geesteskind heeft genoemd als voorbeeld van de richting waarin de accountants-branche moet veranderen, bellen ondernemers ons spontaan op. Vragen of zij klant mogen worden. Nou graag zelfs. Hoe meer hoe beter. Want alleen met velen kunnen we deze branche daadwerkelijk proberen te veranderen. Samen kunnen we accountants dwingen weer maatschappelijk relevant te worden. 
Het belang van de klant voorop te stellen. Ondernemers in Nederland te geven waar zij zo’n behoefte aan hebben. Samen. Met elkaar.
Over Erik Friedeberg en start-up Manifesto: 
Als ondernemer ergerde hij zich al geruime tijd aan de moraal en het gebrek aan daadkracht en vernieuwing van de accountantsbranche. Waarom deze beroepsgroep hun maatschappelijke rol maar niet oppakt, ondernemers niet geeft waar zij zo’n behoefte aan hebben. Het deed hem besluiten Manifesto te starten. 
Manifesto is een nieuwe landelijke keten. Een coöperatie met als kerntaak het coachen van ondernemers op basis van hun cijfers. Hen helpen hun droom dichterbij te brengen en hun missie te realiseren. Zij ontwikkelt daartoe een persoonlijk scorebord dat ondernemers real time inzicht geeft. Zowel hun persoonlijke ontwikkeling, de verrichtingen van de onderneming, als benchmarkgegevens monitort.
Administratie ziet deze start-up als een commodity. Iets wat je zo goedkoop mogelijk moet aanbieden. Tegelijk moet je ondernemers ontzorgen. Daarom heeft Manifesto samen met Yuki een administratiefabriek opgericht, waar klanten al hun paperassen en bonnetjes online naar op kunnen sturen. 

Gerelateerde artikelen