Salarissen bestuurders woningcorporaties moeten snel omlaag

Minister Eberhard van der Laan wil dat woningcorporaties hun eigen vermogen actiever gebruiken. Wel nu, dat lukt goed: dat gebeurt door de torenhoge salarissen, de vennootschapsbelasting die zij sinds kort moeten betalen, door de kredietcrisis, en de naar verwachting teruglopende verkoop van huurwoningen.

Ondanks Balkenende-norm, Izeboud-norm, etc. – hollen bestuurders het vermogen van de corporaties sterk uit. Een kwart verdient meer dan 232.000 Er zijn ongeveer 800 corporaties, met een veelvoud aan bestuurders – soms gaat om het beheer van enkele honderden woningen, soms om enkele tienduizenden.  Ik zie grote saneringsmogelijkheden, zowel in het aantal corporaties, het aantal bestuurders  als in de kosten per bestuurder. En ook het toezicht mag niet ongemoeid blijven – al die commissarissen laten het gewoon ook allemaal maar gebeuren. Ik zou zeggen een bestuurder van een corporatie die niet wil inleveren moet wijken. Minister van WWI – grijp in, voordat al die eigen vermogens helemaal zijn uitgewoond.

Gerelateerde artikelen