Salarisontwikkeling Finance Managers niet in lijn met strijd om talent

Bedrijven presteren dit jaar weer beter en de werkdruk onder Finance Managers neemt dan ook toe, zo blijkt uit onderzoek van Michael Page.

Salarisverhogingen en bonussen blijven echter achterwege. En dat is onverstandig, vindt Michael Page’s Managing Director Mischa Voogt. Met hogere beloningen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen bedrijven hun Finance Managers behouden.  
Het gaat weer beter met onze economie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie het tweede kwartaal van 2015 met 0,1 procent groeide. In de eurozone groeide de economie zelfs met 0,3 procent. Niet verrassend dus dat Finance Managers in Nederland het de afgelopen twaalf maanden drukker kregen. 
Volgens onderzoek van Michael Page onder 297 Finance Managers, zag 58 procent van de respondenten de werkdruk de laatste twaalf maanden stijgen. Toch ontving 41 procent van de ondervraagde Finance Managers geen salarisverhoging en kreeg slechts 40 procent een bonus. 
“Geen verstandige zaak”, zegt Mischa Voogt, Managing Director bij Michael Page. “Doordat de markt aantrekt, is ook de ‘war for talent’ weer begonnen. Bedrijven zullen proberen om talent aan te trekken. Werkgevers doen er dus goed aan presterende werknemers aan zich te binden. Een financiële beloning geeft een blijk van waardering en is daarmee een goede reden voor talentvolle medewerkers om te blijven.” 
Salarissen en bonussen
De meeste Finance Managers – verantwoordelijk voor een finance team of financieel verantwoordelijk voor een regio of entiteit – verdienen jaarlijks tussen de 60.000 euro en 80.000 euro. Vaak is aan het jaarsalaris ook een bonuscomponent verbonden. De hoogte en de daadwerkelijke uitkering van een bonus zijn afhankelijk van wat er in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. Zo kan een bedrijf zich verplichten tot een vaste bonus, maar een bonus kan ook afhankelijk zijn van de resultaten van het bedrijf of de werknemer. 
Slechts 44 procent van de Finance Managers ontving de afgelopen twaalf maanden een bonus. In de meeste gevallen (44%) bedroeg de bonus vijf tot tien procent van het jaarsalaris. Bij 21 procent van de respondenten was de bonus minder dan vijf procent van het jaarsalaris. Volgens Voogt is de hoogte van deze bonussen normaal. “Je ziet bij Finance Managers vaak bonussen van rond de tien procent van het jaarsalaris. Boven de vijftien procent komen ze zelden uit.” Sinds 1 januari 2015 mogen bonussen volgens de Nederlandse wet niet méér dan twintig procent van het jaarsalaris bedragen. Daar ondervindt de gemiddelde Nederlandse Finance Manager dus geen nadeel van. 
Maar liefst 41 procent van de ondervraagde Finance Managers ontving de afgelopen twaalf maanden geen salarisverhoging. Daarvan zag tien procent het salaris zelfs afnemen. Voogt vindt het opvallend dat werkgevers hun talent niet belonen, vooral nu het weer beter gaat met de economie. 
“Nu de markt aantrekt, zal de strijd voor talent ook weer beginnen. Er wordt aan mensen getrokken, dus bedrijven die goede werknemers willen houden, kunnen maar beter hun talent belonen.” Een salarisverhoging of bonus vindt Voogt op zijn plaats. “Een blijk van waardering is voor veel werknemers een goede reden om ergens te blijven. Wordt een werknemer – ondanks goede resultaten – niet beloond, dan is dat een negatief signaal.”
Andere voordelen
Salaris is echter niet de enige manier om goede Finance Managers bij je te houden. Ruim één derde (36%) van de Finance Managers geeft aan dat een beter salarispakket een reden zou zijn om een overstap te overwegen, terwijl de meerderheid (49%) het kunnen ontwikkelen van zijn of haar carrière de belangrijkste reden vindt. 
Ook een betere work-life-balance (34%) en minder reistijd (32%) worden als redenen genoemd. Bijna een kwart van de respondenten geeft aan juist verder van huis te willen werken. Althans, 24 procent van de Finance Managers ziet een internationale carrière als een goede reden voor een overstap. Zijn de beloningen in de financiële sector daar de oorzaak van? 
“Meestal zien Finance Managers een internationale carrière als een mooie kans om hun blik te verbreden en ervaring in het buitenland op te doen. Dat het salaris in het buitenland beter zou zijn, is voor Finance Managers veelal geen reden om de oversteek te wagen,” aldus Voogt. “Voor kandidaten uit het buitenland is het salaris juist wel een reden om naar Nederland te willen komen. De lonen liggen hier hoger, en ook de betere economische omstandigheden zijn voor Zuid- en Oost-Europeanen reden om naar ons land te willen overstappen.”
Van de ondervraagde Finance Managers denkt 55 procent makkelijk te kunnen overstappen naar een andere sector. Door hun ervaring lijkt 12 procent dat het zelfs ‘heel makkelijk’ is. “Overstappen naar een andere sector kan financieel gunstig zijn”, aldus Voogt. “De praktijk wijst echter uit dat dit nog best wel lastig kan zijn en lang niet zo gemakkelijk als men blijkbaar denkt.” 
De meerderheid (46%) van de ondervraagde Finance Managers werkt drie jaar of korter in zijn of haar huidige functie. Volgens Voogt wordt er vrij vaak geswitcht. “Dit kan natuurlijk ook binnen het bedrijf zijn. Om goede mensen te houden moet je ze blijven uitdagen en dus nieuwe carrièrekansen bieden. Vaak wordt er binnen twee à drie jaar wel weer een overstap gemaakt.” Ook de grootte van de organisatie speelt een rol. “Kleine bedrijven hebben vaak minder geld, maar zijn flexibeler qua salarishuizen, terwijl grotere bedrijven met meer geld daar juist weer meer aan vastzitten.”
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen ook een rol spelen in de keuze van een werkgever. 48 procent van de ondervraagde Finance Managers heeft – of mag gebruikmaken van – flexibele werkuren, terwijl 39 procent in een auto van de zaak rijdt. Ook trainingen (36%), zorgverzekering (20%) en aandelen-opties (7%) worden als bijkomende voordelen genoemd. 18 procent van de respondenten geeft aan in zijn functie helemaal geen voordelen van secundaire arbeidsvoorwaarden te ontvangen. 
Finance Managers 2.0
De meerderheid van de Finance Managers heeft een bachelor-diploma op zak. “De laatste jaren kon er echter om een master worden gevraagd, omdat er simpelweg minder vacatures waren,” vertelt Voogt. “Bij het aannemen van een extern persoon, liggen de eisen bovendien vaak net wat hoger dan bij een interne opvulling van een vacature. Bij een bestaande werknemer weet je al wat voor vlees je in de kuip hebt.” 
Op de vraag of Voogt verder ontwikkelingen in het aannamebeleid ziet, antwoordt ze dat voorheen vooral inhoudelijke ervaring, sectorervaring en ‘people management skills’ belangrijk waren. “Momenteel telt ‘Big Four Experience’ zwaar mee. Als men bij een van de grotere accountantskantoren heeft gewerkt én een aantal jaar ervaring heeft in een controlling-functie, dan is dat heel positief.” Uiteraard zijn de meeste werkgevers op zoek naar kandidaten met een goede opleiding en relevante werkervaring, maar ook soft skills worden steeds belangrijker. “Hoe komt iemand over in een interview? Is de kandidaat zelfverzekerd? Dat maakt het verschil.” 
Over het onderzoek
Michael Page is toonaangevend specialist in de werving en selectie van vaste en interim professionals. In de periode van mei tot en met juni heeft er een onderzoek naar beloningen gelopen onder finance professionals. Totaal 297 Finance Managers deden mee aan het onderzoek. De meeste Finance Managers (36%) sturen een team van één tot zes mensen aan, hebben meer dan vijftien jaar ervaring als finance professional (67%), en zijn werkzaam in verschillende sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, de industrie en de publieke sector. 

Gerelateerde artikelen