Salarisonderzoek voor financials 2008

Werken aan werkkapitaal (1)
Werving & selectie en interim management bureau Robert Walters en het Controllers Instituut verrichtten onlangs gezamenlijk onderzoek naar de salarissen van financials in Nederland. De respondenten verdienen gemiddeld 94.072 euro in 2008. Een jaar eerder was dit 92.950 euro.

Het onderzoek, dat jaarlijks door Robert Walters en het Controllers Instituut gehouden wordt, is uitgevoerd onder 552 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 39,3 jaar.

Dankzij sterke economische groei in 2007 en het dreigende tekort aan financiële professionals, stegen de salarissen in 2008 aanzienlijk. De toename in basissalarissen wordt voor 2008 op 6 – 10 procent geschat. Ook uitgekeerde bonussen, winstdelingen en opties gingen omhoog.

Door de huidige macro-economische omstandigheden is de verwachting dat er in 2008 met name meer vraag ontstaat naar risico-, auditing- en financial accounting specialisten.
####
In het onderstaande overzicht staan de gemiddelde jaarsalarissen (excl. bonussen) van de verschillende financiële disciplines in 2007 en 2008. het overzicht is verdeeld in drie kolommen die het aantal jaar ervaring en bijbehorend gemiddeld salaris weerspiegelen.  

 

Basissalaris naar titel

Een registeraccountant verdient in 2008 gemiddeld 99.915 euro. De registercontroller vangt gemiddeld 88.189 euro. In 2007 bedroegen deze salarissen respectievelijk 97.250 en 89.200 euro. Iemand die beide titels heeft mag aan het eind van het jaar 109.843 bijschrijven (84.700 in 2007).

Dit betekent dat de basissalarissen van registercontrollers licht gedaald zijn. Voor registeraccountants steeg het salaris. De duidelijk sterkste stijging werd gemeten voor iemand met zowel de RA als RC titel.

Bonussen

De gemiddelde bonus voor registeraccountants in 2008 bedraagt 39 procent van het basissalaris. Voor registercontrollers is dit 34 procent. Voor iemand met beide titels ligt de gemiddelde bonus op 34 procent van het jaarsalaris.
     
     

Gerelateerde artikelen