Run op aftrek energie-investeringen bedrijven

Bedrijven realiseerden bijna 2,2 miljard aan energiebesparingen.

Steeds meer ondernemers maken gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het totale bedrag aan energiezuinige investeringen dat is gemeld voor de EIA was bijna 2,2 miljard in 2021. In 2020 was het investeringsbedrag 1,8 miljard. Deze energie-investeringen realiseren een energiebesparing vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 330.000 huishoudens. Het totaal aantal aanvragen bedroeg bijna 20.000.

Dit blijkt uit cijfers van het EIA-jaarverslag 2021 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken. De EIA geldt voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren.

Ondernemers kunnen investeringen tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De energie-investering (bedrijfsmiddel) moet voldoen aan de omschrijving zoals opgenomen in de zogenoemde Energielijst. De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd.

De top-3 sectoren met de grootste investeringen in energiebesparende technieken bestond in 2021 uit de industrie, de productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht en de agrarische sector. Bedrijven in deze sectoren investeerden een totaalbedrag van meer dan één miljard euro.

De categorie met de meeste aanvragen is LED-verlichting. Ook investeringen in warmtepompen zijn populair als alternatief voor gasgestookte verwarmingssystemen. Het zijn technieken die bij een groot publiek bekend zijn, maar nu ook in het midden- en kleinbedrijf (mkb) winnen aan populariteit.

Zonnepanelen zijn onverminderd populair met meer dan 3300 aanvragen. Daarnaast is er veel vraag naar het hergebruik van afvalwarmte. In deze laatste categorie nam het aantal aanvragen af, maar nam het investeringsbedrag fors toe met twintig miljoen euro. Deze investeringen zijn essentieel voor de energietransitie waarbij gasgestookte verwarmingssystemen worden vervangen door duurzame systemen. 

Dat ondernemers steeds meer investeren in energiebesparende maatregelen is duidelijk te zien in het investeringspatroon van de afgelopen 25 jaar. In het eerste jaar van het bestaan van de EIA werd bijna 500 miljoen euro uitgegeven aan energiebesparende investeringen. Dit is verviervoudigd.