Ruim helft zzp’ers bewust niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Liefst 78 procent van de zzp'ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Voor ruim de helft van de de zzp'ers is dit een bewuste keuze.

Hoewel steeds meer zzp'ers verwachten hun huidige zzp-schap in de komende jaren te gaan voortzetten, is dit voor een meerderheid geen aanleiding om maatregelen te nemen voor het geval zij arbeidsongeschikt raken. Bovendien gelooft ruim driekwart van de gevestigde en ruim de helft van de startende zzp'ers dat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering geen goede zaak is. 

Dit blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO heeft uitgevoerd.

Hoewel de financiële situatie van zzp'ers in de afgelopen jaren sterk is verbeterd, geeft 54 procent aan dat ze zich bewust niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. “Soms vinden zzp'ers zo'n verzekering te kostbaar, hebben zij zelf geld gespaard om een periode zonder werk te overbruggen of verwachten zij terug te kunnen vallen op het inkomen van een partner”, vertelt Madeline Buijs, Sector Econoom van ABN AMRO. “Juist nu het economisch beter gaat en hun omzetten en tarieven stijgen, is dit hét moment voor zzp'ers om na te denken over het treffen van een goede regeling. Wanneer zzp'ers meer omzet behalen, is het immers ook eenvoudiger om hiervoor geld opzij te zetten. Dit stelt hen in staat om risico's in de toekomst uit te sluiten als zij er zelf de financiële middelen niet voor hebben.”

ZZP'ers winnen aan populariteit onder werkgevers
Uit het onderzoek blijkt dat zzp'ers optimistisch zijn over de toekomst. Zo verwacht een recordaantal van 83 procent over een jaar nog steeds zzp'er te zijn. ZZP'ers hebben de wind in de rug: het uurtarief stijgt, de omzet neemt toe en zij krijgen meer opdrachten. Zo blijkt dat zzp'ers aan populariteit winnen ten opzichte van vaste medewerkers. Eén op de vijf zzp'ers zegt opdrachten te krijgen, omdat werkgevers de voorkeur aan hen geven in plaats van medewerkers in vaste dienst. Tegelijkertijd willen steeds minder zzp'ers hun bestaan als zzp'er inruilen voor een vast dienstverband. Dit geldt vooral voor startende zzp'ers: terwijl 52 procent in het tweede kwartaal aangaf een vaste baan te verkiezen boven een flexibel contract, is dit nu gedaald naar 45 procent. Voor drie op de vijf zzp'ers die opdrachten uitvoeren bij bedrijven, is de bedrijfscultuur doorslaggevend. Voor 33 procent is de inhoud van de opdracht het belangrijkst en voor 15 procent het uurtarief dat zij in rekening kunnen brengen.

De volledige zzp-index is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen