‘Ruim EURO6 miljard synergievoordelen door fusies en overnames’

Strategische fusies en overnames in 2014 en 2015 hebben geresulteerd in toezeggingen van jaarlijks terugkerende kostenbesparingen en/of omzetsynergieën ter waarde van EURO6,1 miljard. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte.

In 2014 en 2015 is voor €170 miljard aan strategische fusies en overnames afgesloten op de Nederlandse markt, of door Nederlandse ondernemingen in het buitenland. Ongeveer €152 miljard van deze €170 miljard (90%) is gerelateerd aan de 25 grootste transacties.
 
Omzet- en kostensynergieën

Het financiële succes van een transactie wordt gedreven door omzet- en kostensynergieën. In aanvulling op eerder internationaal onderzoek heeft Deloitte nu de 25 grootste Nederlandse transacties van de afgelopen 2 jaar nader onderzocht op de aangekondigde synergievoordelen. In lijn met de internationale onderzoeksresultaten publiceren ook Nederlandse ondernemingen voornamelijk kostensynergieën en communiceren ze bijna geen omzetdoelstellingen. Typische voorbeelden van kostensynergieën zijn: consolidatie van (hoofd)kantoren, ontdubbelen van overheadfuncties, bundelen van inkoopkracht en het rationaliseren van benodigde activa.

M&A als groeiplatform

Het totaal van aangekondigde voordelen door de top-25 bedraagt €5,4 miljard. Het Nederlands gemiddelde wordt sterk beïnvloedt door de Shell BG transactie (transactiewaarde €74,5 miljard). Exclusief deze mega-deal is het Nederlandse gemiddelde met 3,0% conservatiever dan het wereldwijde gemiddelde van 3,3%. Deze 3,0% van de transactiewaarde of 54% van het operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van de overgenomen bedrijven is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde groei in de afgelopen 10 jaar van 2,4% van de Nederlandse economie. Fusies en overnames zijn derhalve voor Nederlandse management teams een belangrijk middel om harder te groeien in omzet en winstgevendheid dan de onderliggende groei van de thuismarkt toelaat.
 
Besparingstrends per sector en per geografie

De werkelijke besparingspercentages variëren echter per sector. Manufacturing en Consumer Business zijn koplopers met respectievelijk 5,2% en 4,1% aan geplande jaarlijkse kostenbesparingen. In de sector Energy & Resources wordt voor 4,0% aan synergieën geïdentificeerd. De sector Technology, Media & Telecommunication volgt onder het gemiddelde met 2,8%. De sectoren Financial Services, Life Sciences & Healthcare en Real Estate zijn hekkensluiters met respectievelijk 1,5%, 0,8% en 0,7% aan beoogde synergieën.

De vergelijking per geografie toont aan dat Nederlandse ondernemingen relatief conservatief zijn in het publiceren van verwachte synergievoordelen. Voornamelijk de Angelsaksische landen, waar het transactievolume hoger ligt en de markt voor fusie en overnames professioneler is, lijken comfortabeler te zijn met het publiceren van verwachte synergievoordelen. Het gemiddelde in de VS ligt bijvoorbeeld op 4,9%, ondanks het relatief grote aantal TMT transacties. Een mogelijke verklaring is dat er in de Angelsaksische landen meer regelgeving bestaat over het transparant maken van verwachte synergieën ten behoeve van de kapitaalmarkt. Een andere reden is de grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de agressievere managementstijl in de Angelsaksische landen.
 
Drie basisregels voor succesvolle integratie

‘Na een aantal jaren van economische malaise en noodzakelijke saneringen, hebben Nederlandse managementteams in de vorm van fusies en overnames een veelbelovend groeiplatform gevonden. Echter, nu in 2014 en 2015 een record aan transacties is gesloten, is het noodzakelijk om opnieuw te saneren om de beloofde synergievoordelen te realiseren,’ aldus Deloitte. Integraties zijn volgens Deloitte over het algemeen succesvol wanneer managementteams zich aan de volgende basisregels houden:
• Benoem een ervaren integratiedirecteur die ondersteund wordt door betrokken managers (inclusief CEO’s) van beide ondernemingen en gebruik het momentum rondom de transactiedatum om snelheid te maken;
• Installeer een robuust programma management en focus de integratie-inspanning op 20% van de initiatieven die 80% van het synergiepotentieel vertegenwoordigen;
• Focus op de menselijke kant van integraties. Communiceer voldoende en onderken de cultuurverschillen.

Gerelateerde artikelen