Ruim 400.000 leveranciers kunnen e-factureren

In de afgelopen zes maanden is het aantal administratieve software /ERP- / e-facturatiedienstverleners dat aangesloten is op het Simplerinvoicing-netwerk verdubbeld van 13 naar 28. En de groeitrend zet zich verder door want de interesse van veel meer partijen tot toetreding is groot. Daarmee neemt de potentie om eenvoudig in Nederland en Europa te e-factureren substantieel toe.

De gebruikte standaard (SI-UBL) is afgeleid van de Europese norm (PEPPOL). Door het netwerkconcept van Simplerinvoicing is laagdrempelig uitwisselen van e-factureren tussen bedrijven onderling zelfs internationaal geborgd.

Nieuwe toetreders
Tot de nieuwe toetreders behoren onder andere Storecove, Nexus Verus, JNet, APRO, Opus Capita, Van Meijel, Centric, Onetrail en SAP. Daarnaast is ook Finhill, een financieel administratie- en advieskantoor Simplerinvoicing-participant geworden. De nieuwe deelnemers zijn momenteel bezig met het implementeren van Simplerinvoicing of hebben deze inmiddels al afgerond. Hun klanten kunnen (binnenkort)via een eenvoudige koppeling e-facturen aan het bedrijfsleven en overheden sturen.

Brede omarming
De groei van het aantal participanten is een belangrijke mijlpaal voor Simplerinvoicing en het succes van e-factureren in Nederland. Het laat zien dat Simplerinvoicing niet alleen omarmd wordt door de aanbieders van softwarepakketten die voorop lopen in digitalisering, maar breder wordt opgepakt door de markt. De toetreding van administratiekantoren geeft de automatisering van facturatietrajecten in de boekhouding een extra impuls.

400.000 leveranciers kunnen e-factureren
De verdubbeling van het aantal Simplerinvoicing-participanten betekent dat ruim 400.000 leveranciers in staat zijn om via dit netwerk e-facturen te versturen. Niet alleen naar de Rijksoverheid (die e-factureren per 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten verplicht stelt) en medeoverheden, maar ook tussen bedrijven onderling.

Elektronisch factureren naar overheid neemt vlucht
Doordat al deze partijen de Simplerinvoicing-standaard inbouwen is het voor bijna iedere onderneming in Nederland straks mogelijk om facturen elektronisch te versturen vanuit eigen (administratieve)software. Soms rechtstreeks en soms met tussenkomst van een intermediaire partij. De afgelopen periode zijn op die manier al tientallen leveranciers van de Rijksoverheid succesvol overgestapt op elektronisch factureren via Simplerinvoicing.

Leveranciers van de Rijksoverheid kunnen op de website get.simplerinvoicing.org kijken of ze via hun software Simplerinvoicing kunnen gebruiken.

Gerelateerde artikelen